Print
Hits: 5850

Zakończył się nabór oraz ocena merytoryczna kandydatów do Komitetu Rewitalizacji na lata 2017-2020. Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek powołał 10 osób, które będą doradzały mu w zakresie rewitalizacji.

Nabór do Komitetu Rewitalizacji trwał od 9 października do 6 listopada 2017 r. (Więcej informacji o naborze). W tym czasie zgłosiło się 15 osób: mieszkańcy Starachowic, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta, Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Urzędu Miejskiego. Prezydent zgodnie z Regulaminem dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wyłonił 10 osób.

Skład Komitetu Rewitalizacji na lata 2017-2020

1. Pan Waldemar Pyżyński – mieszkaniec obszaru rewitalizacji – Dolne Wzgórze,

2. Pani Liliana Jabłko – mieszkanka obszaru rewitalizacji – Majówka,

3. Pan Sebastian Markowski - mieszkaniec miasta spoza obszaru rewitalizacji,

4. Pan Tadeusz Zieliński – przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji

5. Pani Małgorzata Szmiłyk – przedstawiciel organizacji pozarządowych, organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,

6. Pan Andrzej Tarnowski - przedstawiciel organizacji pozarządowych, organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,

7. Pan Kamil Stanos – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Starachowicach,

8. Pan Andrzej Gryz – Przedstawiciel Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

9. Pani Eliza Wzorek – przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta w Starachowicach,

10. Pan Eugeniusz Majchrzyk – przedstawiciel Starachowickiej Rady Seniorów.

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2017 - 2020

Przy wyborze składu Komitetu Rewitalizacji, Prezydent Miasta dążył do zapewnienia reprezentatywności Komitetu tj. udziału w Komitecie osób z różnych grup wiekowych, najbardziej aktywnie uczestniczących w życiu wspólnoty samorządowej w aspekcie rewitalizacji oraz osób reprezentujących najbardziej aktywne w procesie przygotowania i prowadzenia rewitalizacji organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i podmioty oraz, które uzyskały znaczące poparcie ich kandydatury.

Dodatkowo w wyniku naboru do Komitetu Rewitalizacji nie zgłosił się żaden kandydat reprezentujący mieszkańców Stadionu i Wierzbnika oraz przedstawicieli przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji oraz w SSE. W związku z powyższym, zgodnie z rozdziałem 4, § 4, pkt. 5 Regulaminu dotyczącego zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zostanie przeprowadzony nabór dodatkowy na wakujące miejsca. Nabór zostanie ogłoszony po powołaniu Komitetu w niepełnym składzie, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od pierwszego posiedzenia Komitetu.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji planowane jest na 18 grudnia 2017 r.