Print
Hits: 5443

Styczeń 2018 to przede wszystkim miesiąc działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza w Starachowicach. Montaż systemu do badania czystości powietrza czy też akcje edukacyjne to tylko część tych działań.

 pdfSprawozdanie z działań - styczeń 2018644.05 KB

1. Czujniki pomiaru jakości powietrza działają w Starachowicach.

Czujniki pomiaru jakości powietrza zostały zainstalowane w następujących lokalizacjach: Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Rogowskiego 14, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Gimnazjum nr 4 i Przedszkole Miejskie nr 14. Urządzenia są mobilne, więc w trakcie ich użytkowania będzie możliwość zmiany ich lokalizacji.

Czujniki pomiaru jakości powietrza zostały zainstalowane w następujących lokalizacjach: Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Rogowskiego 14, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 1 (obszar rewitalizacji) oraz Gimnazjum nr 4 i Przedszkole Miejskie nr 14. Urządzenia są mobilne, więc w trakcie ich użytkowania będzie możliwość zmiany ich lokalizacji.

Mieszkańcy mogą zapoznać się ze stanem powietrza poprzez aplikację mobilną: Airly dostępną na systemy Android oraz IOS oraz poprzez stronę internetową https://map.airly.eu/pl/#latitude=51.05124&longitude=21.08481&id=2404

Dzięki zainstalowanym czujnikom sprawdzimy: stan zapylenia powietrza, temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie i prognozę jakości powietrza. Koszt zakupu jednego czujnika to 1,5 tys zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu gminy. Dostępna będzie także mapa interaktywna czujników rozmieszczonych w Starachowicach, okolicy oraz w miastach na terenie całego kraju.

2. Starachowice Dolne - wnioski z konsultacji społecznych.

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania obszaru Starachowic Dolnych, w tym placu dworcowego oraz ul. Radomskiej (na odcinku od ul. Sportowej do ul. Widok). Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami.

http://rewitalizacja.starachowice.eu/konsultacje-spoleczne-1/zakonczone/starachowice-dolne

3. Przejście nad torami kolejowymi drogowym priorytetem Powiatu

Budowa przejścia nad torami kolejowymi w Starachowicach Zachodnich będzie jednym z największych przedsięwzięć drogowych realizowanych przez Powiat Starachowicki o strategicznym znaczeniu dla usprawnienia komunikacji i bezpieczeństwa w mieście. Jeszcze w tym roku ogłoszony ma zostać przetarg na wykonanie tego zadnia. Sama realizacja tej inwestycji miałaby potrwać od marca 2019 r. do końca czerwca 2020 r.

Władze powiatu intensyfikują działania w zakresie budowy przejścia nad torami kolejowymi w Starachowicach Zachodnich. Inwestycji, która w sposób znaczący poprawi komunikację, ale też bezpieczeństwo w zakresie ruchu drogowego i pieszych. Takie same przesłanki przyświecały decyzjom o budowie ronda na skrzyżowaniu ulicy Iglastej i Szkolnej czy udzieleniu dotacji samorządowi województwa świętokrzyskiego na budowę ronda u zbiegu ulic: Radomskiej i Batalionów Chłopskich. Obie te inwestycje wpłynąć mają znacząco na polepszenie komunikacji, bezpieczeństwa i udrożnienie ulicy Radomskiej w Starachowicach. Nie rozwiążą jednak definitywnie problemu korkującego się miasta. Zmienić to może jedynie budowa przejścia nad torami kolejowymi, o co zabiega Zarząd Powiatu Starachowickiego.

Źródło: http://www.powiat.starachowice.pl/?pid=1&ca=show&id=3219

4. Pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji

W dniu 8 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach, gdzie omówiono najbliższe działania rewitalizacyjne, wstępny harmonogram prac oraz wybrano Przewodniczącego oraz Zastępcę.

Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Starachowice - Marek Materek, wręczając nominację członkom Komitetu oraz przedstawiając szczegółowo najbliższe działania rewitalizacyjne, w tym projekty, na które Gmina już pozyskała dofinansowanie oraz te projekty, które są złożone i planowane. Następnie Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji - Pani Aneta Nasternak-Kmieć przedstawiła cele i zadania Komitetu oraz omówiła strukturę Gminnego Programu Rewitalizacji, na podstawie którego prowadzone są działania rewitalizacyjne. Kolejnym punktem spotkania był wybór władz Komitetu. Na Przewodniczącego został jednogłośnie wybrany Pan Sebastian Markowski - mieszkaniec Starachowic oraz lokalny aktywista. Zastępcą Przewodniczącego został Pan Waldemar Pyżyński ze Stowarzyszenia Razem dla Nas z Osiedla Wzgórze.

Członkowie Komitetu podzielili się następnie szczegółowymi opiniami i pomysłami odnośnie konkretnych projektów, w tym m.in. ścieżek rowerowych, zagospodarowania Zbiornika Pasternik oraz Lubianki, Osiedla Wzgórze czy transportu miejskiego. Położono także duży nacisk na samą rolę Komitetu, gdzie członkowie oprócz roli doradczej i opiniodawczej, powinni być ambasadorami rewitalizacji i przekazywać społeczności lokalnej informacje o prowadzonych działaniach oraz o napotykanych problemach.

Ze względu na mnogość tematów postanowiono, że każde spotkanie Komitetu dotyczyło konkretnego zagadnienia czy też projektu. Komitet zdecydował również, iż będzie spotykał się przynajmniej raz w miesiącu. Kolejne spotkanie odbędzie się 6 lutego 2018 r. o godz. 16:00. Komitet na każde spotkanie w zależności od tematyki będzie zapraszał ekspertów oraz przedstawicieli innych organizacji z głosem doradczym, np. ze Starostwa Powiatowego, Architekta Miejskiego, SCK itp.

Więcej: http://rewitalizacja.starachowice.eu/blog/2685-pierwsze-spotkanie-komitetu

5. Starachowice walczą ze smogiem

Montaż systemu do badania czystości powietrza, wymiana autobusów komunikacji miejskiej, likwidacja tradycyjnych źródeł ogrzewania, oraz informowanie i edukowanie tak m.in. Gmina Starachowice w trosce o poprawę czystości powietrza walczy ze smogiem. Pomocne w tym mają być także dopłaty udzielane z budżetu miasta dla mieszkańców zmieniających system ogrzewania w domach i zastępujących tradycyjne piece węglowe systemami proekologicznymi. Działań służących walce z problemem niskiej emisji w Starachowicach, jak zapowiada Prezydent Miasta Marek Materek, będzie znacznie więcej.

Więcej: https://starachowice.eu/aktualnosci/2676-starachowice-walcza-ze-smogiem