Print
Hits: 5034

Od połowy maja można korzystać z nowej drogi, czyli łącznika wybudowanego pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich i Szkolną. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ostatnim czasie w naszym mieście.

Łącznik znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji i ma znaczący wpływ na usprawniene komunikacji w tej części miasta.

- Mieszkańcy o budowę tej drogi zabiegali od wielu lat, jest ona ważna ze względu na trwające utrudnienia w ruchu związane z zakorkowaną ulicą Radomską, budowa nowej drogi powinna w pewnym stopniu odciążyć i usprawnić ruch w tej części miasta – mówi Prezydent Marek Materek. - Zakończona inwestycja obejmowała budowę nowej drogi gminnej o długości blisko kilometra z chodnikiem lewostronnym i ścieżką rowerową. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano m.in. odwodnienie pasa drogowego, kanalizację deszczową, wybudowano również oświetlenie.

Wybudowany przez gminę łącznik to wspólnie z wybudowanym przez powiat u zbiegu ulic Iglastej i Szkolnej rondem sposób włodarzy na odkorkowanie tej części miasta. Istniejący układ komunikacyjny w tym rejonie miasta jest ściśle powiązany z drogami wojewódzkimi i powiatowymi. Obciążenie komunikacyjne przekracza wszelkie dopuszczalne normy związane z natężeniem ruchu. W tej części miasta znajduje się infrastruktura krytyczna - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, do którego jedyny dojazd dotychczas był możliwy tylko ulicą Radomską. Sytuacja taka przyczyniała się do powstawania zatorów i korków, uniemożliwiając często dojazd do Szpitala Powiatowego oraz wydłużała czas reakcji innych służb w sytuacjach kryzysowych.

Więcej: https://starachowice.eu/aktualnosci/3216-lacznik-ulic-batalionow-chlopskich-i-szkolnej-oddany-do-uzytku-mieszkancow