Print
Hits: 16667

Gmina Starachowice pozyskała brakujące fundusze na remont jazu wodnego na zbiorniku Lubianka. Pieniądze pochodzą z dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek oraz z gminnego budżetu.

Starachowiccy radni zabezpieczyli w budżecie miasta dodatkowe fundusze, w wysokości 114 tys. zł, zwiększając do kwoty 614 tys. zł, wkład własny Gminy Starachowice na remont jazu wodnego na zbiorniku Lubianka. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie z rządowego programu dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2 163 000 zł.

Ogłoszony na wybór wykonawcy przetarg zweryfikował te koszty, bowiem złożona oferta przekroczyła zabezpieczone fundusze o 400 tysięcy złotych. Prezydent Miasta Marek Materek zwrócił się do Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek z prośbą o zwiększenie przyznanego dofinansowana o kwotę 301 tys zł. do wysokości 2 464 000 zł. Wzrost dotacji wiąże się z koniecznością zwiększenia funduszy własnych, zabezpieczonych w gminnym budżecie na ten cel, co też zrobiono przyjmując stosowną uchwałę.

- Mamy dodatkowe środki. Jaz wodny na Lubiance do remontu – informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Po otwarciu ofert w przetargu na remont jazu wodnego, do rozstrzygnięcia brakowało nam ponad 400 tys. zł. Dzięki dodatkowym środkom przekazanym przez MSWiA za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek i środkom własnym z budżetu gminy możemy wybrać wykonawcę. Umowę na wykonanie prac podpiszę w tym tygodniu. Dzięki temu w 2020 roku będziemy mogli korzystać także z kąpieliska na zbiorniku Lubianka. Przypomnę, że wodę w zbiorniku spuściły poprzednie władze powiatu. Gmina odpowiedzialność za jaz przejęła około dwa miesiące temu. Od tego momentu można mnie rozliczać z działań w tej sprawie. Natomiast nie odpowiadam za to - co robiły, osoby odpowiedzialne za jaz wcześniej. Mówię o tym celowo, ponieważ nadal słyszę zarzuty kierowane pod moim adresem w tej sprawie. Dziękuję moim współpracownikom za bardzo sprawne działanie w tej sprawie.

Otwarcie ofert w przetargu ogłoszonym na „Roboty remontowe związane z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji na zbiorniku LUBIANKA w Starachowicach” miało miejsce 4 czerwca. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: konsorcjum firm: lider konsorcjum: „Enerko Energy” Sp. z o. o. z Kielc, partner konsorcjum; Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy „AG – POL”, Dariusz Kruszyński, ze Starachowic.

Remont jazu wodnego to wstępny etap do zagospodarowanie otoczenia zbiornika, które musi być wykonane do końca 2023 roku. Gmina Starachowice zabiega o pozyskanie dodatkowych środków unijnych na ten cel, w kwocie ponad 20 mln zł. Fundusze, które dotychczas Gmina uzyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego nie wystarczą, aby zabezpieczyć finansowo realizację inwestycji po cenach, które obecnie są na rynku usług budowlanych. Jednocześnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej tego przedsięwzięcia oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

Źródło: www.starachowice.eu