Print
Hits: 16014

Gmina rozstrzygnęła przetarg ogłoszony na zagospodarowanie ostatniej z 5 stref zieleni miejskiej - skwer Majówka w ramach inwestycji pn.: „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach”.

Inwestycja obejmuje prace remontowe, rewitalizację fontanny wraz z wykonaniem nowego przyłącza wody, przebudowę nawierzchni chodnika oraz nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie trawników i łąk kwietnych. Całość uzupełnią elementy małej architektury czyli ławki i kosze. Prace przy realizacji tego przedsięwzięcia potrwają do połowy października.

Cały projekt dotyczy zagospodarowania 5 obszarów stanowiących enklawy zieleni miejskiej z łąkami kwietnymi, pergolami, ławeczkami, zadbano także o domki dla owadów i jeży. Dofinansowanie jakie Gmina Starachowice otrzymała z Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska to ponad 6 mln 300 tys. zł.

Na obszarze rewitalizacji znajdue się jeszcze obszar nr 4 tj. w otoczeniu Starachowickiego Centrum Kultury. Obszar ten położony jest na skarpie, wzdłuż ulicy Radomskiej i 1 Maja. Powierzchnia do zagospodarowania 1,1 ha. Na tym terenie trwają prace przy budowie ciągów pieszych, sadzeniu zieleni osłonowej umacniającej skarpę, zieleni charakterze rekreacyjnym i reprezentacyjnym z kompozycji krzewów i bylin. Powstaną na tym terenie także łąki kwietne. Całość uzupełnią elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży.

Więcej informacji: https://starachowice.eu/aktualnosci/4804-miejskie-strefy-zieleni-w-starachowicach