Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, Strategia na rzecz Młodzieży, przygotowania do Programu Mieszkanie+. To tylko niektóre działania rewitalizacyjne, które zostały zainicjowane w kwietniu 2017 r.

pdfSprawozdanie z działań rewitalizacyjnych w Gminie Starachowice - kwiecień 20173.29 MB

 

1. Program Mieszkanie+


W Starachowicach rozpoczynają się przygotowania do realizacji rządowego programu Mieszkanie+. Dwie spośród trzech planowanych lokalizacji budynków mieszkalnych znajdują się na obszarze rewitalizacji. Pierwsza to działka na której zlokalizowany jest budynek Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Majówka, druga działka znajduje się przy ul. Rotmistrza Pileckiego (budynek po dawnym MOPS). Program Mieszkanie+ umożliwia budowę mieszkań na potrzeby mniej zamożnych rodzin, które nie mają możliwości zaciągnięcia kredytu komercyjnego na zakup mieszkania bądź jego wynajmu na wolnym rynku. Budowa mieszkań realizowana będzie na gruntach będących własnością Gminy przy wsparciu finansowym BGK Nieruchomości TFI. Mieszkania mogą być dostępne w dwóch opcjach finansowania: z możliwością lub bez konieczności dojścia do własności. W pierwszym przypadku czynsz może wynieść ok. 28 - 30 zł/m2, w drugim 16 - 18 zł/m2. Warianty te będą różnić się wysokością płaconego czynszu. BGK zapowiada możliwy okres wykupu mieszkań po 25 lat.

Do tej pory do Urzędu Miejskiego wpłynęło 176 ankiet. Większość osób (90%) mieszka i pracuje w Starachowicach. Osoby te są zainteresowane w większości wynajmem mieszkania z wyższym czynszem, z możliwością dojścia do własności (ok. 60% ankietowanych) oraz wynajmem na okres dłuższy niż 10 lat lub dożywotnio (95% ankietowanych).

1 mieszkanie plus kwiecien gpr

 

2. Strategia na rzecz Młodzieży

Dzięki dofinansowaniu z Programu Erasmus+ w Starachowicach powstanie pierwsza w województwie gminna Strategia na rzecz Młodzieży, która pozwoli na stworzenie kompleksowych działań skierowanych do młodych ludzi. Głównym celem projektu "Starachowice - Miasto dla młodych" jest stworzenie Strategii na rzecz Młodzieży, która będzie opracowywana przez starachowicką młodzież na czele z Młodzieżową Radą Miasta, ze wsparciem merytorycznym ekspertów, polityków, decydentów oraz innych osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową. Strategia ma być odpowiedzią na problemy, z którymi zmaga się większość miast w Polsce, takie jak: wysokie bezrobocie wśród młodzieży, odpływ młodych ludzi do większych miast czy niewystarczająca oferta dla młodych.
Na podstawie rekomendacji i diagnoz wskazanych w dokumentach strategicznych takich jak: "Plan prac UE na rzecz młodzieży na lata 2016-2018", "Strategia Europa 2020", Program Komisji Europejskiej "Mobilna młodzież" oraz "Strategia UE na rzecz młodzieży", zostały wybrane 4 obszary tematyczne w obrębie których starachowicka młodzież wraz z ekspertami będzie pracowała tworząc Strategię:
• Starachowice dla Aktywnych
• Pierwsza praca w Starachowicach
• Starachowice - miasto przyjazne dla młodych
• Nowoczesne Starachowice

Ponadto na potrzeby stworzenia Strategii, zostanie przeprowadzona kompleksowa diagnoza potrzeb i sytuacji młodzieży w Starachowicach. Wśród młodzieży, ale także przedsiębiorców przeprowadzone zostaną ankiety, które będą zawierały m.in. pytania o zaangażowanie społeczne, potrzeby młodzieży w mieście, zainteresowania, problemy, plany na przyszłość, jakość życia, wolny czas itp. Pytania dla przedsiębiorców natomiast będą dotyczyły np. pożądanych przez nich kwalifikacji pracownika, plany rozwoju firmy itp.

W projekcie przewidziane są ponadto warsztaty dla młodzieży, spotkania dyskusyjne i konferencja podsumowująca. Projekt ma także na celu zwiększyć aktywność społeczną młodzieży, podnieść przez młodych ludzi kompetencji potrzebnych na obecnym rynku pracy oraz promocję i rozpowszechnianie edukacji pozaformalnej.

Projekt potrwa od 1 czerwca 2017 r. do 30 maja 2018 r.

karty powiazan gpr strategia mlodziezowa kwiecien

3. Infrastruktura edukacyjna i sportowa

Starachowice w kwietniu 2017 r. pozyskały ponad 3 mln zł z RPO na "Poprawę dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych". Wsparcie otrzymają m.in. szkoły podstawowe, które znajdują się na obszarze rewitalizacji.

Dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 szkoły podstawowe w Starachowicach wyposażone zostaną w nowoczesne pracownie matematyczno-przyrodnicze, informatyczne oraz sprzęt do gimnastyki korekcyjnej. W Szkole Podstawowej nr 10 (jednostka Wierzbnik) przeprowadzona zostanie modernizacja sali gimnastycznej, a w Szkole Podstawowej nr 1 (jednostka Dolne-Wzgórze) i Szkole Podstawowej nr 9 (jednostka Stadion) wybudowane zostaną bieżnie sportowe. Dodatkowo w SP 10 oraz SP 9 zmodernizowane i doposażone zostaną także stołówki szkolne. Przy SP 10 wybudowany zostanie ponadto kompleks sportowy.

karty powiazan gpr infrastruktura sportowa kwiecien

4. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie PROREW pozyskało dla Gminy Starachowice ponad 400 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Projekt "Asystent Aktywności" zakłada zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 30 osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice. Wsparcie zostanie udzielone w postaci usługi asystenckiej obejmującej wspieranie osób niepełnosprawnych w czynnościach niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego.

Nową usługą planowaną do realizacji w ramach projektu jest nabycie kompetencji niezbędnych do pracy z osobami niepełnosprawnymi, opiekunów faktycznych Osób Niepełnosprawnych.

karty powiazan gpr niepelnopsrawnosc kwiecien

5. Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej

Gmina Starachowice w lutym 2017 r., wspólnie z Fundacją Możesz Więcej z Bilczy uzyskała ponad milion złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ 2014-2020 na działania związane z rozwojem wysokiej jakości usług społecznych. W kwietniu 2017 r. rozpoczęły się pierwsze działania.

W ramach projektu „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej” będą realizowane m.in. Interdyscyplinarny Program Pomocy Rodzinie, całodobowe punkty zaufania, gdzie do dyspozycji mieszkańców będą profilaktyk, psycholog, pedagog i prawnik, poradnictwo specjalistyczne (prawne, socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne) oraz szereg zajęć
z umiejętności miękkich np. trening asertywnych zachowań, warsztaty rozwoju osobistego, technik radzenia sobie ze stresem, podnoszenia własnej wartości, czy twórczego myślenia.

Ponadto w Starachowicach powstanie świetlica środowiskowa, gdzie dzieci będą mogły podszkolić się z podstawowych przedmiotów szkolnych, takich jak język angielski, informatyka, matematyka, język polski, ale także będą mogły rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach sportowo-rekreacyjnych, taneczno-muzycznych, fotograficznych, plastycznych czy modelarskich. W ramach działań świetlicy planowane są także wyjścia turystyczno-kulturalne oraz wsparcie psychologa. Świetlica środowiskowa zostanie w pełni wyposażona w niezbędne meble i sprzęt.

karty powiazan gpr scik kwiecien

6. Nowe miejsca postojowe na ul. Zakładowej

Na obszarze rewitalizacji w jednostce Dolne-Wzgórze (ul. Zakładowa 9) powstały: droga dojazdowa, chodnik, parking, zatoka parkingowa oraz urządzono placyk pod pojemniki do gromadzenia odpadów.

karty powiazan gpr zakladowa kwiecien

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze