Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

W listopadzie rozpoczęły się konsultacje dotyczące zagospodarowania przestrzeni w Starachowicach Dolnych, Rada Miejska wyraziła zgodę na przejęcie terenów na Szlakowisku oraz osiągnięto porozumienie dotyczace budynku Gimnazjum nr 2.

pdfSprawozdanie z działań - listopad 20171.18 MB

1. Nowy lokator budynku Gminazjum nr 2

Budynek Gimnazjum nr 2 po przeprowadzonej reformie edukacji nie będzie stał pusty. Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej zdecydowano o dzierżawie budynku, który zajmuje obecnie Gimnazjum nr 2 przez Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Co to oznacza dla Gminy Starachowice?

- wraca do miejskiego zasobu budynek przy ul. Wojska Polskiego, który został bezterminowo użyczony Szkole Społecznej,

- Szkoła Społeczna przeprowadza się do budynku Gimnazjum nr 2 od września 2018 roku dzieląc budynek ze społecznością Gimnazjum nr 2 do momentu wygaszenia Gimnazjum,

- budynek przy Wojska Polskiego z działką miasto zaoferuje Zakładowi Doskonalenia Zawodowego do zamiany w zamian za działkę za budynkiem ZDZ dla której wydane są warunki zabudowy do wybudowania 4 budynków wielorodzinnych,

- gwarancja, że po wygaszeniu Gimnazjum budynek ani przez jeden dzień nie będzie stał pusty, nadal będzie służył Oświacie,

- w mieście powstanie w najbliższych latach Społeczne Liceum wzbogacając ofertę wśród szkół ponadpodstawowych,

- do budżetu Gminy będzie wpływał czynsz z dzierżawy budynku (siedziba dotychczasową była użyczona STO nieodpłatnie).

2. Całe Szlakowisko w rękach miasta

Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej, radni zgodzili się na przekazanie z budżetu miasta kwoty w wysokości 850 000 zł z przeznaczeniem na wykupienie części Szlakowiska
z prywatnych rąk. Na początku 2017 r. Gmina zleciła jej wycenę. Rzeczoznawca majątkowy
w operacie szacunkowym z marca br. określił jej wartość na 771.300,00 zł, tj. 195,02 zł za 1 m.kw. Toczące się od kilku miesięcy rozmowy w tej sprawie przyniosły uzgodnienie warunków nabycia nieruchomości. Ustalono cenę jej wykupu na 850 000 zł płatną
w rocznych ratach:

- w 2018 r. : I ratę w kwocie 300.000,00 zł,

- w 2019 r.: II ratę w kwocie 300.000,00 zł,

- w 2020 r.: III ratę w kwocie 250.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę że omawiana prywatna nieruchomość stanowi enklawę wśród dużego obszaru gruntów Gminy, znacznie ograniczając ich zagospodarowanie, Prezydent Miasta widzi zasadność jej wykupu za uzgodnioną sumę – zapisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.

„Negocjacje trwały trzy lata. Zaczynaliśmy negocjacje od kwoty 2 miliony złotych. Zeszliśmy do kwoty 850 tysięcy złotych. Udało się to wynegocjować po długich bojach z właścicielami, po to żeby wreszcie uregulować kwestię, o którą państwo prosiliście, bo wielokrotnie przy modernizacji tej części miasta, była mowa dlaczego my wykonujemy jakiekolwiek inwestycje w tym rejonie w momencie, kiedy nie mamy w 100% uregulowanej własności terenów
i kiedy część nieruchomości należy do osób prywatnych? Dodatkowym argumentem było to, że tworzymy dzięki temu zakupowi, działkę gminną, która ma dużo większą wartość, a która bezpośrednio przylega do ZEC i tą działkę możemy sprzedać. To są dwa podstawowe argumenty, które przemawiają za tym, żeby wreszcie zakończyć proces negocjacji z rodziną, która od lat jest właścicielem tego terenu - powiedział prezydent Marek Materek.

Dodatkowo od 24 listopada 2017 r. wszyscy mieszkańcy miasta mogą obejrzeć na Szlakowisku udostępniony ze zbiorów Muzeum Przyrody i Techniki, wagonik kiedyś służący do przewozu szlaki wielkopiecowej. Kadź ta została odrestaurowana i przygotowana do ekspozycji. Po wielu latach powróciła w miejsce, gdzie wylewano z niej szlakę. Teraz będzie przypominać o hutniczej przeszłości Starachowic.

3. Wielkie zmiany w Starachowicach Dolnych

W najbliższych latach obszar Starachowic Dolnych czekają zmiany. Wiadukt, kładka, plac dworcowy, woonerf to tylko niektóre elementy tego wielkiego projektu. W listopadzie rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania tego obszaru.

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne odbyło się w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 17:00
w Starachowickim Centrum Kultury w Sali Klubowej. Na spotkaniu pracownicy Urzędu Miejskiego przedstawili koncepcje projektowe i pomysły na zagospodarowanie Starachowic Dolnych, w tym m.in. koncepcje nowego układu drogowego wraz z wiaduktem, pomysły na aranżacje przestrzeni publicznej na odcinku ul. Radomskiej (od ul. Widok do ul. Sportowej) oraz plany na modernizację placu dworcowego wraz ze stanowiskami dla autobusów.

Szczegółowe informacje oraz raporty z konsultacji: http://rewitalizacja.starachowice.eu/blog/2504-wielkie-zmiany-w-starachowicach-dolnych

4. Centrum Inicjatyw Senioralnych

Od listopada Starachowiccy Seniorzy mogą korzystać bezpłatnie z kawiarenki internetowej e-Seniorek, mającej siedzibę w Galerii Skałka na I piętrze. Jest to miejsce, w którym Seniorzy mają dostęp do komputerów oraz tablicy multimedialnej. Mogą również miło spędzić czas
w kameralnym miejscu, bądź przeczytać aktualną prasę przy filiżance kawy lub herbaty, która dla Seniorów jest za darmo. Warunkiem wstępu do kawiarenki internetowej jest okazanie Starachowickiej Karty Seniora 60+, którą można błyskawicznie wyrobić tuż obok kawiarenki, w Dziennym Domu Seniora Manhattan. Kawiarenka e-Seniorek oferuje pomoc osobom korzystającym z komputera w zakresie: obsługi podstawowych programów, tworzenia dokumentów, dostępu do internetu - zakładanie poczty, profili społecznościowych, wyszukiwania informacji. Pomagamy Seniorom pokonać barierę strachu przed komputerem
i szerokim zakresem usług jaki oferuje nam internet.

Kafejka internetowa jest częścią Centrum Inicjatyw Senioralnych, który powstał z inicjatywy Eugeniusza Majchrzyka i Andrzeja Witka oraz członków TWRS PARTNER, przy wsparciu Prezydenta Starachowic. CELEM CIS jest aktywizacja społeczna i integracja środowisk senioralnych.

Więcej informacji: https://cis.starachowice.eu/o-nas

5. Oferta edukacyjna „Od Wierzbnika do Starachowic”

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach serdecznie zaprasza do skorzystania z nowych lekcji muzealnych, prowadzonych w ramach projektu „Od Wierzbnika do Starachowic. Historia miasta nad Kamienną”.

W ramach projektu Muzeum oferuje odpłatnie następujące lekcje muzealne:

1. Budujemy miasto – przedszkola, szkoły podstawowe kl. I-III

Zajęcia plastyczne przeznaczone dla najmłodszych. Dzieci poprzez zabawę uczą się, że dla budowy miasta niezbędna jest współpraca, jak też potrafią rozpoznać najważniejsze obiekty należące do przestrzeni miejskiej.

2. Poznaj swoje miasto – przedszkola, szkoły podstawowe kl. I-III

Zajęcia prowadzone w formie zabawy. Dzieci poprzez grę planszową poznają najważniejsze fakty z dziejów miasta oraz najbardziej charakterystyczne miejsca w dawnym Wierzbniku.

3. Od Wierzbnika do Starachowic – szkoły podstawowe kl. IV – VIII, gimnazja i szkoły średnie

Zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży. Grupa przechodzi z muzealnym edukatorem historyczną osią miasta od rynku dawnego Wierzbnika, gdzie zapoznaje się z jego początkami a następnie podąża w kierunku dawnej osady fabrycznej Starachowice. Po drodze mijając ważne z punktu widzenia historii miejsca grupa zapoznaje się z kolejnymi faktami historycznymi. Trasa kończy się na terenie Muzeum a zatem w XIX wiecznym zakładzie wielkopiecowym, czynniku rozwoju ośrodka w epoce industrialnej. Uczestnicy w trakcie przejścia uzupełniają przygotowaną kartę pracy.

4. Wierzbnik kiedyś i dziś – szkoły podstawowe kl. IV – VIII, gimnazja i szkoły średnie

Podczas zajęć uczestnicy zobaczą jak przez stulecia zmieniało się miasto. Poprzez prezentację archiwalnych zdjęć połączonych ze współczesnymi fotografiami będą mogli odnaleźć ważne miejsca w historii miasta a także zapoznać się z ich historią i dalszymi losami .

5. Zakładamy miasto – gimnazja i szkoły średnie

Lekcja muzealna której celem jest zapoznanie uczestników z prawno-historycznym procesem lokacji miast, jak również zagadnienia gospodarczej i społecznej roli miast w Europie i Polsce przed wiekami. Na podstawie tekstów źródłowych związanych z lokacją Wierzbnika (1624-1657) uczniowie stworzą własny akt erekcyjny, jednak dla miasta współczesnego.

Wszelkie informacje i rezerwacje grup prowadzi Recepcja Muzeum (ul. Piłsudskiego 95): tel. 783-730-094 lub 041 275-40-83, recepcja@ekomuzeum.pl

Więcej: https://starachowice.eu/dla-mieszkanca/2447-oferta-edukacyjna-od-wierzbnika-do-starachowic

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze