Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

Do 28 lutego 2017 r. mieszkańcy Wierzbnika i Osiedla Stadion oraz przedsiębiorcy z obszaru rewitalizacji i działający w Specjalnej Strefie Ekonomicznej mogą zgłaszać swoje kandydatury do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji docelowo będzie liczyć 14 osób, w tym m.in.: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz pozostałych części miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, właściciele i zarządcy nieruchomości z obszaru rewitalizacji, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, młodzież oraz seniorzy. Kadencja pierwszego Komitetu potrwa 3 lata.

Zgodnie z rozdziałem 4, § 4, pkt. 5 Regulaminu dotyczącego zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, Prezydent Miasta Starachowice ogłasza dodatkowy nabór na wakujące miejsca w Komitecie Rewitalizacji, który trwa do 28 lutego 2018 r. do godz. 15:00.

Pierwsze spotkanie Komitetu w niepełnym – 10-osobowym składzie odbyło 8 stycznia 2018 r.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Komitecie Rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu a następnie złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi załącznikami w formie papierowej do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45 do 28 lutego do godz. 15:00.

W przypadku mieszkańców oraz przedsiębiorców konieczne jest przedstawienie dodatkowo listy osób, które popierają kandydata:

a. w przypadku mieszkańców obszaru rewitalizacji przez 20 pełnoletnich mieszkańców obszaru (docZałącznik nr 1203 KB),

b. w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przez 5 przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (docZałącznik nr 2194.5 KB),

Szczegółowe kryteria i zasady znajdują się w Regulaminie dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 30 czerwca 2017 r.

Dlaczego udział w Komitecie jest tak ważny?

Istotne jest, aby ze względu na szeroki zakres tematyczny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz jego zasięg obejmujący kilka zróżnicowanych fragmentów miasta, Komitet Rewitalizacji w Starachowicach odznaczał się dużą aktywnością i odgrywał rolę jednego z głównych filarów zarządzania Programem. Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne są kompleksowe i są ukierunkowane przede wszystkim na zmianę społeczną, ożywienie gospodarcze oraz poprawę jakości obszarów zamieszkania. Chcemy, aby zaangażowanie mieszkańców było motorem napędowym zmian, które dzięki rewitalizacji nastąpią w przestrzeni publicznej naszego miasta.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze