Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa został opracowany podręcznik „Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji”.

W publikacji omówiono metody i rozwiązania przydatne przy prowadzeniu analizy i diagnozy kondycji gminy, wyznaczaniu na jej terenie obszarów zdegradowanych oraz podejmowaniu decyzji o zasięgu (delimitacji) obszaru rewitalizacji. W opracowaniu wskazano jak połączyć wymogi wynikające z zapisów ustawy o rewitalizacji z wiedzą dotyczącą doboru metod badawczych i wskaźników użytecznych dla rzetelnego rozpoznania problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno–funkcjonalnych oraz technicznych. Ponadto w publikacji zawarto wskazówki odnośnie systemu monitorowania gminnego programu rewitalizacji i uwagi związane z wyznaczaniem specjalnej strefy rewitalizacji.

Opracowanie ma być wsparciem dla wszystkich podmiotów zajmujących się rewitalizacją w praktyce. Ma stanowić pomoc w zrozumieniu i zaplanowaniu odpowiednich działań na pierwszym etapie procesów rewitalizacyjnych – a w konsekwencji przełożyć się na wyższą jakość i skuteczność rewitalizacji prowadzonej w Polsce.

Źródło: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/aktualnosci/publikacja-delimitacja-krok-po-kroku-na-potrzeby-przygotowania-gminnych-programow-rewitalizacji/

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze