Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

3. Diagnozy służące opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji

Pogłębiona analiza obszaru rewitalizacji znajduje się w Gminnym Programie Rewitalizacji w części 2 - Część diagnostyczna. Poniżej prezentujemy dodatkowe materiały, które były podstawą do opracowania powyższej części.

pdfMateriały do diagnozy w sferze funkcjonalno-przestrzennej2.66 MB

pdfOpis partycypacji społecznej w procesie opracowania GPR1.34 MB

pdfAnaliza ankiet badających jakość życia na obszarze rewitalizacji3.3 MB

pdfRaport z wizji lokalnych po obszarze rewitalizacji184.19 MB

4. Diagnoza potrzeb społecznych w powiecie starachowickim

W wyniku współpracy wielu instytucji i organizacji powstała "Diagnoza potrzeb społecznych w powiecie starachowickim". Diagnoza jest podstawą rozwoju usług użyteczności publicznej w powiecie Starachowickim.  pdfDiagnoza potrzeb społecznych w powiecie starachowickim1.79 MB

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze