Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Do 15 lutego 2021 r. mieszkańcy Wierzbnika, osoby spoza obszaru rewitalizacji, przedsiębiorcy z obszaru rewitalizacji i SSE oraz przedstawiciel Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą zgłaszać swoje kandydatury do Komitetu Rewitalizacji.

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza nabór do Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach. Osoby oraz instytucje, które chcą aktywnie włączyć się w proces rewitalizacji, mogą zgłaszać swoje kandydatury do 25 stycznia 2021 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Raportu ewaluacji śródokresowej Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025. Uwagi można zgłaszać do 13 marca 2020 r. na adres: rewitalizacja@starachowice.eu.

Rok 2020 to czas oceny śródokresowej Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025. Serdecznie zapraszamy wszystkich zaangażowanych w proces rewitalizacji do wyrażenia swojej opinii na temat realizacji GPR.

W dniu 10 grudnia 2019 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Rewitalizacji w 2019 r. Była to okazja do podsumowania ostatnich dwóch lat oraz przekazania pomysłów na usprawienie działania tego ciała doradczego.

W środę 20 listopada 2019 r. w Sali Olimpia w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Starachowice OD nowa", czyli projektu od którego rozpoczął się cały proces rewitalizacji w Starachowicach. 

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze