Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

O tym jakiego centrum miasta chcą mieszkańcy z młodzieżą i seniorami rozmawiali pracownicy Urzędu Miejskiego. Obecnie trwają prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Od połowy maja można korzystać z nowej drogi, czyli łącznika wybudowanego pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich i Szkolną. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ostatnim czasie w naszym mieście.

Jedno z najnowocześniejszych boisk piłkarskich w kraju powstanie w Starachowicach na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na realizację zadania Gmina uzyskała wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Trwają prace remontowe na grobli na Zbiorniku Wodnym Pasternik. Do końca czerwca 2018 r. będzie już można przejść lub przejechać rowerem na całej długości grobli. Koszt robót to ok. 300 000 złotych.

W kwietniu rozpoczęliśmy cykl spotkań z przedsiębiorcami na temat utworzenia Centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Zapraszamy serdecznie wszystkich przedsiębiorców do włączenia się w tą inicjatywę! 

Kolejny projekt zawarty w Gminnym Programie Rewitalizacji uzyskał dofinansowanie. Tym razem w Starachowicach zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne - ponad 4 tysiące lamp zostanie wymienionych na nowe i energooszczędne.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze