Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

W listopadzie rozpoczęły się konsultacje dotyczące zagospodarowania przestrzeni w Starachowicach Dolnych, Rada Miejska wyraziła zgodę na przejęcie terenów na Szlakowisku oraz osiągnięto porozumienie dotyczace budynku Gimnazjum nr 2.

Gmina Starachowice pozyskała prawie 23 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich".

W dniach 6-7 grudnia 2017 r. w Starachowicach gościła delegacja 19 przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z Mołdawii. Celem ich wizyty było zapoznanie się z procesem rewitalizacji w Starachowicach. 

Zakończył się nabór oraz ocena merytoryczna kandydatów do Komitetu Rewitalizacji na lata 2017-2020. Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek powołał 10 osób, które będą doradzały mu w zakresie rewitalizacji.

W najbliższych latach obszar Starachowic Dolnych czekają zmiany. Wiadukt, kładka, plac dworcowy, woonerf to tylko niektóre elementy tego wielkiego projektu. Zapraszamy 30 listopada na spotkanie dotyczące zagospodarowania tego obszaru.

Październik to kolejny miesiąc realizowania GPR. Wykonany został kolejny krok ku wiaduktowi w Starachowicach Dolnych, prowadziliśmy nabór do Komitetu Rewitalizacji, a także kolejny sprzęt otrzymały starachowickie szkoły.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze