Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania obszaru Starachowic Dolnych, w tym placu dworcowego oraz ul. Radomskiej (na odcinku od ul. Sportowej do ul. Widok). Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami.

W dniu 8 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach, gdzie omówiono najbliższe działania rewitalizacyjne, wstępny harmonogram prac oraz wybrano Przewodniczącego oraz Zastępcę.

W listopadzie rozpoczęły się konsultacje dotyczące zagospodarowania przestrzeni w Starachowicach Dolnych, Rada Miejska wyraziła zgodę na przejęcie terenów na Szlakowisku oraz osiągnięto porozumienie dotyczace budynku Gimnazjum nr 2.

Gmina Starachowice pozyskała prawie 23 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich".

W dniach 6-7 grudnia 2017 r. w Starachowicach gościła delegacja 19 przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z Mołdawii. Celem ich wizyty było zapoznanie się z procesem rewitalizacji w Starachowicach. 

Zakończył się nabór oraz ocena merytoryczna kandydatów do Komitetu Rewitalizacji na lata 2017-2020. Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek powołał 10 osób, które będą doradzały mu w zakresie rewitalizacji.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze