Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Zakończył się nabór oraz ocena merytoryczna kandydatów do Komitetu Rewitalizacji na lata 2017-2020. Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek powołał 10 osób, które będą doradzały mu w zakresie rewitalizacji.

Nabór do Komitetu Rewitalizacji trwał od 9 października do 6 listopada 2017 r. (Więcej informacji o naborze). W tym czasie zgłosiło się 15 osób: mieszkańcy Starachowic, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta, Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Urzędu Miejskiego. Prezydent zgodnie z Regulaminem dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wyłonił 10 osób.

Skład Komitetu Rewitalizacji na lata 2017-2020

1. Pan Waldemar Pyżyński – mieszkaniec obszaru rewitalizacji – Dolne Wzgórze,

2. Pani Liliana Jabłko – mieszkanka obszaru rewitalizacji – Majówka,

3. Pan Sebastian Markowski - mieszkaniec miasta spoza obszaru rewitalizacji,

4. Pan Tadeusz Zieliński – przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji

5. Pani Małgorzata Szmiłyk – przedstawiciel organizacji pozarządowych, organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,

6. Pan Andrzej Tarnowski - przedstawiciel organizacji pozarządowych, organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,

7. Pan Kamil Stanos – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Starachowicach,

8. Pan Andrzej Gryz – Przedstawiciel Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

9. Pani Eliza Wzorek – przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta w Starachowicach,

10. Pan Eugeniusz Majchrzyk – przedstawiciel Starachowickiej Rady Seniorów.

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2017 - 2020

Przy wyborze składu Komitetu Rewitalizacji, Prezydent Miasta dążył do zapewnienia reprezentatywności Komitetu tj. udziału w Komitecie osób z różnych grup wiekowych, najbardziej aktywnie uczestniczących w życiu wspólnoty samorządowej w aspekcie rewitalizacji oraz osób reprezentujących najbardziej aktywne w procesie przygotowania i prowadzenia rewitalizacji organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i podmioty oraz, które uzyskały znaczące poparcie ich kandydatury.

Dodatkowo w wyniku naboru do Komitetu Rewitalizacji nie zgłosił się żaden kandydat reprezentujący mieszkańców Stadionu i Wierzbnika oraz przedstawicieli przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji oraz w SSE. W związku z powyższym, zgodnie z rozdziałem 4, § 4, pkt. 5 Regulaminu dotyczącego zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zostanie przeprowadzony nabór dodatkowy na wakujące miejsca. Nabór zostanie ogłoszony po powołaniu Komitetu w niepełnym składzie, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od pierwszego posiedzenia Komitetu.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji planowane jest na 18 grudnia 2017 r.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze