Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 4 milinów złotych na rozwój zieleni miejskiej. Fundusze na realizację projektu pochodzą ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To oznacza, że realizujemy nasz GPR!

W dniu 14 września 2017r. wzięliśmy udział w konferencji podsumowującej projekt pn. Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

W wyniku współpracy wielu instytucji i organizacji powstała "Diagnoza potrzeb społecznych w powiecie starachowickim". Diagnoza jest podstawą rozwoju usług użyteczności publicznej w powiecie Starachowickim.

W sierpniu 2017 r. rozpoczęły się ważne inwestycje drogowe na obszarze rewitalizaci - na Osiedlu Majówka oraz na Osiedlu Stadion oraz zakończyły się konsultacje społeczne na Szlakowisku oraz Kolonii Robotniczej.

Warsztaty rowerowe, fotograficzne i filmowe, zajęcia ceramiczne, gry i zabawy z animatorami, spotkania konsultacyjne. Lato na Osiedlu Wzgórze dla dzieci i młodzieży w tym roku było wyjątkowo intensywne!

4 sierpnia zakończyły się konsultacje dotyczące zagospodarowania Szlakowiska, gdzie coraz bardziej widać zmiany, jakie tam zachodzą. W ostatnim czasie zdemontowano starą scenę oraz zainstalowano grille ze stołami i ławkami.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze