Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, Strategia na rzecz Młodzieży, przygotowania do Programu Mieszkanie+. To tylko niektóre działania rewitalizacyjne, które zostały zainicjowane w kwietniu 2017 r.

Kolejnym krokiem do udanej rewitalizacji miasta jest powołanie Komitetu Rewitalizacji, który stanowić ma organizacyjny łącznik i sprawny kanał komunikacji między organami gminy a mieszkańcami Starachowic.

Starachowicka Spółdzielnia Socjalna znalazła się na 2 miejscu listy rankingowej biznesplanów rekomendowanych do uzyskania dofinansowania w ramach „Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

W Starachowicach rozpoczynają się przygotowania do realizacji rządowego programu Mieszkanie+. Dwie z pośród trzech planowanych lokalizacji budynków mieszkalnych znajdują się na obszarze rewitalizacji.

Starachowice w kwietniu pozyskały ponad 3 mln zł z RPO na "Poprawę dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych". Wsparcie otrzymają m.in. szkoły podstawowe, które znajdują się na obszarze rewitalizacji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie PROREW pozykało dla Gminy Starachowice ponad 400 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze