Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025 rozpoczną się już 16 grudnia 2016 roku i potrwają do 18 stycznia 2017 roku. Zapraszamy serdecznie do udziału w konsultacjach!

W związku z opracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025 serdecznie zapraszamy mieszkańców Starachowic do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej jakości życia na obszarach rewitalizacji.

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zaprasza na spacery studyjne po osiedlach Wierzbnik, Stadion oraz Majówka. Spacery są kolejnym etapem przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą częścią Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016 - 2025. 

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze