Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Warsztaty filmowe, fotograficzne, garncarskie, spotkania z animatorami, gry plenerowe oraz spotkania motywacyjne. To tylko niektóre atrakcje, które zostały przygotowane w wakacje dla dzieci i młodzieży z Osiedla Wzgórze. Zapraszamy!

Zauważalne są już pierwsze efekty prac porządkowych na Szlakowisku. Projekt uporządkowania tego terenu został wpisany do Gminnego Programu Rewitalizacji jako podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne (projekt nr 31).

W dniu 30 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Starachowicach, zgodnie z ustawą o rewitalizacji przyjęła uchwałę w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Już wkrótce rozpoczynamy nabór!

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach. Łącznie w spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyło 74 osoby.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdania z działań rewitalizacyjnych, które zostały podjęte w maju 2017 r. w Gminie Starachowice. Wśród tych działań znajdują się m.in. spółdzielnia socjalna, wsparcie dla seniorów czy świetlica środowiskowa.

W dniach 5-7 czerwca 2017 r. uczestniczyliśmy w Mierzęcinie obok Dobiegniewa w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju pn. "Rewitalizacja w małych miastach". Opowiadaliśmy tam o współpracy urzędu miasta z interesariuszami.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze