Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Trwa nabór dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ”, na które Gmina Starachowice pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ.

W 2018 r. wypada jubileusz 70-lecia produkcji samochodów marki STAR w Starachowicach. Aby upamiętnić to wydarzenie, w mieście powstaje tzw. "Ścieżka STAR-a", w ramach której, w 5 miejscach umieszczone zostaną zabytkowe samochody.

Jak powinny wyglądać Starachowice za 10 lat? Jakie długofalowe działania należy podjąć, aby miasto się rozwijało? Prezydent Miasta zaprasza do udziału w konsultacjach Strategii Rozwoju Miasta i Prognozy Oddziaływania na Środowisko.

Dobiegły końca prace przy modernizacji grobli na Pasterniku. Oprócz naprawy grobli, dosypania ziemi po obydwu jej stronach i udrożnienia przejścia dla pieszych i rowerzystów, wykonano stanowiska dla wędkarzy, zamontowano kosze na śmieci i ławki.

Gmina Starachowice ogłosiła przetarg na realizację, jednej z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, jaką jest rewitalizacja Parku Miejskiego im. Stefana Żeromskiego. Wartość przedsięwzięcia to ponad 10 mln zł.

W dniach 18-20 lipca 2018 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zorganizowało spotkanie dla miast modelowych i pilotażowych, podczas którego można było wymienić się doświadczeniami i dobrymi praktykami z realizowanych projektów.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze