Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Jak powinny wyglądać Starachowice za 10 lat? Jakie długofalowe działania należy podjąć, aby miasto się rozwijało? Prezydent Miasta zaprasza do udziału w konsultacjach Strategii Rozwoju Miasta i Prognozy Oddziaływania na Środowisko.

Dobiegły końca prace przy modernizacji grobli na Pasterniku. Oprócz naprawy grobli, dosypania ziemi po obydwu jej stronach i udrożnienia przejścia dla pieszych i rowerzystów, wykonano stanowiska dla wędkarzy, zamontowano kosze na śmieci i ławki.

Gmina Starachowice ogłosiła przetarg na realizację, jednej z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, jaką jest rewitalizacja Parku Miejskiego im. Stefana Żeromskiego. Wartość przedsięwzięcia to ponad 10 mln zł.

W dniach 18-20 lipca 2018 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zorganizowało spotkanie dla miast modelowych i pilotażowych, podczas którego można było wymienić się doświadczeniami i dobrymi praktykami z realizowanych projektów.

Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie w wysokości ok. 40 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ 2014-2020 na realizację 2 projektów dotyczących transportu niskoemisyjnego oraz budowę ścieżek rowerowych.

Dobiega końca nasza wspólna praca nad wypracowaniem koncepcji porozumienia przedsiębiorców pod nazwą Centrum CSR. Przed nami ostatnie 2-dniowe spotkanie mające określić treść porozumienia i uzgodnić pierwsze działania.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze