Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Trwa nabór dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ”, na które Gmina Starachowice pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ.

Projekt zakłada dostawę i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła w budynkach u mieszkańców, którzy zadeklarują udział w projekcie. Trwa nadal rekrutacja, zachęcamy mieszkańców zainteresowanych udziałem aby zgłosili się do Urzędu Miejskiego, do pracowników Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. Efektami wybudowania instalacji odnawialnych źródeł energii są: znaczne obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej i kosztów ogrzewania budynków oraz wody użytkowej, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO_2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej i cieplnej uzyskanej z wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii, poprawę warunków życia mieszkańców, zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 792,09 ton równoważnika CO2.

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie formularza informacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.starachowice.eu w zakładce Dla Mieszkańca lub w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Formularz informacyjny prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starachowicach bądź przesyłać drogą elektroniczną na adres: funduszeunijne@starachowice.eu.

Osoby do kontaktu w sprawie pytań do projektu:
Pani Elżbieta Gralec - Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, tel. 41 273 82 79.
Pani Monika Kaczmarzyk – Inspektor w Referacie Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego, tel. 41 273 82 74.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze