Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Niestety unieważniony został przetarg ogłoszony przez Gminę Starachowice na realizację zamówienia pn.; Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego Starachowic poprzez przebudowę i adaptację budynku Pałacyku wraz z otoczeniem.

Gmina na realizację wymienionego przedsięwzięcia przeznaczyła 5 500 000 zł. Do ogłoszonego na początku sierpnia przetargu przystąpiło dwóch oferentów: Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy z ofertą opiewającą na kwotę 10.921.399,81 zł oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGRO-BUD” Jan Szymański z ceną ofertową 9.722.125,47 zł. Aby rozstrzygnąć przetarg zwiększono środki przeznaczone na realizację inwestycji do kwoty, na jaką opiewała niższa ze złożonych ofert tj; 9.722.125,47 zł.
Niestety oferent, firma „AGRO-BUD”, nie złożyła pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, rezygnując tym samym z realizacji inwestycji. Postępowanie unieważniono.

- Rewitalizacja Pałacyku odbędzie się w późniejszym terminie, wcześniej wybierzemy wykonawcę rewitalizacji Parku Miejskiego – informuje Prezydent Miasta Marek Materek.- Tu także spodziewany się wyższych ofert od cen z kosztorysu inwestorskiego. Niestety taka sytuacja będzie się powtarzała coraz częściej ze względu na znaczny wzrost cen na rynku usług budowlanych. Przygotowujemy się do tego starając się pozyskiwać kolejne środki zewnętrzne i rozkładając realizację inwestycji na dłuższe okresy. Cały zakres dotyczący Rewitalizacji kilku obszarów musimy zamknąć do końca 2023 roku.


Otwarcie ofert, które wpłynęły do przetargu na „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach” nastąpi 14 listopada.

Unieważniony został przetarg ogłoszony przez Gminę Starachowice na realizację zamówienia pn.; „Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego Starachowic poprzez przebudowę i adaptację budynku Pałacyku wraz z otoczeniem”.
 
Gmina na realizację wymienionego przedsięwzięcia przeznaczyła 5 500 000 zł. Do ogłoszonego na początku sierpnia przetargu przystąpiło dwóch oferentów: Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy z ofertą opiewającą na kwotę 10.921.399,81 zł oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGRO-BUD” Jan Szymański z ceną ofertową 9.722.125,47 zł. Aby rozstrzygnąć przetarg zwiększono środki przeznaczone na realizację inwestycji do kwoty, na jaką opiewała niższa ze złożonych ofert tj; 9.722.125,47 zł.
Niestety oferent, firma „AGRO-BUD”, nie złożyła pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, rezygnując tym samym z realizacji inwestycji. Postępowanie unieważniono.
 
- Rewitalizacja Pałacyku odbędzie się w późniejszym terminie, wcześniej wybierzemy wykonawcę rewitalizacji Parku Miejskiego – informuje Prezydent Miasta Marek Materek.- Tu także spodziewany się wyższych ofert od cen z kosztorysu inwestorskiego. Niestety taka sytuacja będzie się powtarzała coraz częściej ze względu na znaczny wzrost cen na rynku usług budowlanych. Przygotowujemy się do tego starając się pozyskiwać kolejne środki zewnętrzne i rozkładając realizację inwestycji na dłuższe okresy. Cały zakres dotyczący Rewitalizacji kilku obszarów musimy zamknąć do końca 2023 roku.
Otwarcie ofert, które wpłynęły do przetargu na „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach” nastąpi 14 listopada.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze