Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

O tym jakiego centrum miasta chcą mieszkańcy z młodzieżą i seniorami rozmawiali pracownicy Urzędu Miejskiego. Obecnie trwają prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

W ramach tych prac przedstawiciele Urzędu Miejskiego: Architekt Miasta Marcin Bednarczyk, kierownik Referat Architektury i Planowania Przestrzennego UM Szymon Jarosz oraz inspektor Jan Huszno, przeprowadzili z młodzieżą licealną warsztaty dotyczące zagospodarowania centrum miasta. Miały one na celu między innymi uzyskanie informacji na temat tego - jak młodzież postrzega centrum miasta. Warsztaty odbyły się 29-30 maja w I i II Liceum Ogólnokształcącym oraz 7 czerwca w III Liceum Ogólnokształcącym.

Młodzież budowała definicję centrum miasta a następnie w ramach prac w grupach wskazywała na planie Starachowic obszary gdzie znajdują się elementy centrum. Uczniowie mieli też możliwość zaprojektowania centrum miasta zgodnie ze swoimi wizjami. Prace były bardzo ciekawe a zawarte w nich sugestie będą wykorzystane w dalszych pracach nad zmianą studium.
13 czerwca, warsztaty o tej samej tematyce odbyły się w klubie Seniora w Galerii Skałka. Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”.
Przeprowadzona zostanie również ankieta, z której chcielibyśmy uzyskać informacje jak mieszkańcy postrzegają centrum miasta i jakich funkcji tu oczekują. Ankieta zostanie przeprowadzona w formie papierowej i elektronicznej o czym będziemy informować.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze