Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Młodzieżowa Rada Miasta w Starachowicach w dniach 14-16 września 2022 r. zorganizowała szereg wydarzeń i aktywności, w których tematem przewodnim był patriotyzm i nacjonalizm. Kim jest patriota w XXI wieku? Co myślą o tym młodzi i nieco starsi? Czy jest na niego miejsce w bardzo różnorodnej Unii Europejskiej? Jaka jest różnica między nacjonalizmem a patriotyzmem? Na te i inne pytania próbowała odpowiedzieć młodzież wspólnie z ekspertami i gośćmi z Łotwy, Włoch, Portugalii, Macedonii Północnej i Grecji.

Zapraszamy serdecznie młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w 3 edycji konkursu "Tell Your story - Opowiedz Waszą historię", w ramach którego zwycięzca wyjedzie na wyjazd edukacyjny do Rumunii! Zgłoszenia przyjmujemy do 3 października!

Radni Rady Miasta jednogłośnie poparli wniosek Prezydenta Marka Materka w sprawie dokonania zmian w budżecie Starachowic na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2040. Dokonane przeniesienia są niezbędne w celu rozpoczęcia realizacji przebudowy dróg objętych dofinansowaniem w ramach programu "Polski Ład".

W gminie Brody odbyły się tegoroczne Dożynki Gminno-Powiatowe, jedno z najważniejszych wydarzeń na polskiej wsi. To czas podziękowań za trud i pracę rolników, których symbolem jest chleb. Samorząd Miasta Starachowice podczas tych uroczystości reprezentowała Elżbieta Gralec, Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych.

Drodzy Rodzice ,Kochane Dzieci!

Wakacje dobiegają końca , 1 września ( czwartek) rozpoczynamy kolejny rok wspólnej zabawy, nauki i pracy. Przed nami rok pełen zabaw, przygód i oczywiście nowych wyzwań.

Wszystkim naszym podopiecznym życzymy wielu radości ,nowych przyjaźni ,ciekawych zabaw i dobrego humoru. Rodzicom owocnej współpracy i zadowolenia.

       Jednocześnie przypominamy, że nasze przedszkole pracuje w godzinach 6.00 - 16.00.

Przyprowadzają Państwo dzieci zgodnie z zadeklarowaną godziną pobytu dziecka w przedszkolu. Prosimy o wyposażenie dzieci w zmienne obuwie ,jak również zapasowe ubranie (podpisane i pozostawione w szatni).

 Do zobaczenia!

 

po wakacjach

 

                                   

 

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na wynajem na okres 20 lat budynku gastronomicznego o powierzchni zabudowy 392,20 m2 i powierzchni użytkowej 341,50 m2 , będącego własnością Gminy Starachowice, posadowionego na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice nr 1821/20 przy ul. Południowej. Nieruchomość położona jest przy promenadzie R3, znajdującej się przy linii brzegowej zalewu Lubianka. Ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Starachowice i objęta jest księgą wieczystą KI1H/00053279/5.

Trzeci przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali 130, dnia 04 października 2022 roku o godz. 10:00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.720,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset dwadzieścia zł 00/100) tytułem: „wadium przetargowe na budynek gastronomiczny przy ul. Południowej”. Wadium przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia 27.09.2022 roku, przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice nr: 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944 Bank Santander. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Starachowice. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie wpłaty z banku.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 456/2022 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 24.08.2022 r. w sprawie: ogłoszeniatrzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem na okres 20 lat budynku gastronomicznego, stanowiącego własność Gminy Starachowice, posadowionego na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice nr 1821/20 przy ulicy Południowej w Starachowicach -pełna treść kliknij tutaj.

Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w pok. nr 8 i 26 Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, tel. 41 273-82-51 lub 41 273-82-83, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze