Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza nabór do Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach. Osoby oraz instytucje, które chcą aktywnie włączyć się w proces rewitalizacji, mogą zgłaszać swoje kandydatury do 25 stycznia 2021 roku.

 Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję
opiniodawczo-doradczą prezydenta miasta.

Kto może zostać członkiem Komitetu?

W skład Komitetu wejdzie 14 osób, w tym m.in.: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz pozostałych części miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, właściciele i zarządcy nieruchomości z obszaru rewitalizacji, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, młodzież oraz seniorzy. Kadencja drugiego Komitetu potrwa 3 lata.

Dlaczego udział w Komitecie jest tak ważny?

Istotne jest, aby ze względu na szeroki zakres tematyczny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz jego zasięg obejmujący kilka zróżnicowanych fragmentów miasta, Komitet Rewitalizacji w Starachowicach odznaczał się dużą aktywnością i odgrywał rolę jednego z głównych filarów zarządzania Programem. Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne są kompleksowe i są ukierunkowane przede wszystkim na zmianę społeczną, ożywienie gospodarcze oraz poprawę jakości obszarów zamieszkania. Chcemy, aby zaangażowanie mieszkańców było motorem napędowym zmian, które dzięki rewitalizacji nastąpią w przestrzeni publicznej naszego miasta.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Komitecie Rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu, a następnie złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi załącznikami w formie papierowej do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45 do 25 stycznia 2021 r. do godz. 15:00.

W przypadku mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych konieczne jest przedstawienie dodatkowo listy osób, które popierają kandydata:

a) w przypadku mieszkańców obszaru rewitalizacji i mieszkańców spoza tego obszaru przez 20 pełnoletnich mieszkańców Starachowic z obszaru rewitalizacji (załącznik nr 1 do formularza),

b) w przypadku przedstawiciela wspólnot mieszkaniowych, przez 20 przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, w tym min.: 5 przedstawicieli reprezentujących jednostkę Dolne-Wzgórze, 5 przedstawicieli reprezentujących jednostkę Majówka, 5 przedstawicieli reprezentujących jednostkę Stadion oraz 5 przedstawicieli reprezentujących jednostkę Wierzbnik (załącznik nr 1 do formularza)

c) w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przez 5 przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (załącznik nr 2 do formularza),

d) w przypadku przedstawicieli organizacji pozarządowych przez 5 NGO prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji (załącznik nr 2 do formularza).

Przedstawiciele Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Gminnej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Urzędu Miejskiego, zostaną oddelegowani przez właściwe podmioty.

Szczegółowe kryteria i zasady znajdują się w Regulaminie dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 30 czerwca 2017 r.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem 41 273 82 09 oraz poprzez e-mail: rewitalizacja@starachowice.eu

Dokumenty:

docFormularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacji413.5 KB

docLista poparcia (dla mieszkańców oraz wspólnot mieszkaniowych)387.5 KB

docLista poparcia (organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy)387 KB

komitet rewitalizacji informacja 2020

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze