Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Nabór do Komitetu Rewitalizacji trwał od 31 grudnia 2020 roku do 25 stycznia 2021 roku. W tym czasie wpłynęło 12 formularzy zgłoszeniowych, ze względu na brak zgłoszeń w naborze podstawowym od osób reprezentujących Starachowicką Spółdzielnię Mieszkaniową, mieszkańców Wierzbnika, mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji, przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji i SSE w dniu 27 stycznia 2021 roku ogłoszono nabór uzupełniający, w którym nie złożono żadnego formularza zgłoszeniowego.

Zarządzenie nr 87/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2021 - 2023

Skład Komitetu Rewitalizacji na lata 2021 – 2023

1. Pan Mariusz Chmiel - przedstawiciel organizacji pozarządowych

2. Pan Dariusz Grunt - przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych

3. Pan Ireneusz Gwóźdź - przedstawiciel organizacji pozarządowych

4. Pani Liliana Jabłko - mieszkanka obszaru rewitalizacji

5. Pan Igor Kaczorowski - przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta

6. Pan Tomasz Łebek - mieszkaniec obszaru rewitalizacji

7. Pan Andrzej Pacek - przedstawiciel organizacji pozarządowych

8. Pani Małgorzata Ślaska - przedstawicielka organizacji pozarządowych

9. Pani Małgorzata Szmiłyk - mieszkanka obszaru rewitalizacji

10. Pan Andrzej Jacek Tarnowski - przedstawiciel organizacji pozarządowych

11. Pani Izabela Wrona - przedstawicielka Urzędu Miejskiego

12. Pan Adam Wyrębkiewicz - przedstawiciel Starachowickiej Rady Seniorów

13. Pan Tadeusz Zieliński - przedstawiciel organizacji pozarządowych

Przy wyborze składu Komitetu Rewitalizacji, Prezydent Miasta dążył do zapewnienia reprezentatywności Komitetu tj. udziału w Komitecie osób z różnych grup wiekowych, najbardziej aktywnie uczestniczących w życiu wspólnoty samorządowej w aspekcie rewitalizacji oraz osób reprezentujących najbardziej aktywne w procesie przygotowania i prowadzenia rewitalizacji organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i podmioty oraz, które uzyskały znaczące poparcie ich kandydatury.

img 2452

Do lipca 2021 roku odbyły się cztery spotkania Komitetu Rewitalizacji na którym członkowie dyskutowali o bieżących inwestycjach miejskich. Pierwsze spotkanie otwierało nową kadencję Komitetu, uczestnicy opowiadali o swojej działalności społecznej i zainteresowaniach, które chcieliby podejmować podczas prac Komitetu. Kolejne spotkanie odbyło się w Parku Miejskim, na którym Prezydent Miasta opowiedział o zrewitalizowanej miejskiej strefie zieleni. Następnie członkowie Komitetu wizytowali powstałe przy ul. Piłsudskiego bloki mieszkaniowe. W czerwcu 2021 roku odbyły się wybory przewodniczącego Komitetu i Zastępcy, po przeprowadzeniu procedury wyborów przewodniczącym Komitetu został Pan Ireneusz Gwóźdź. Na funkcję Zastępcy Przewodniczącego został wybrany Pan Tadeusz Zieliński.

Kolejne spotkania Komitetu będą odbywały się systematycznie, zgodnie z ustalonym przez członków harmonogramem.

img 2426

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze