Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Raportu ewaluacji śródokresowej Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025. Uwagi można zgłaszać do 13 marca 2020 r. na adres: rewitalizacja@starachowice.eu.

 pdfPROJEKT RAPORTU EWALUACJI ŚRÓDOKRESOWEJ GPR 2020590.65 KB

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze