Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Do 15 lutego 2021 r. mieszkańcy Wierzbnika, osoby spoza obszaru rewitalizacji, przedsiębiorcy z obszaru rewitalizacji i SSE oraz przedstawiciel Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą zgłaszać swoje kandydatury do Komitetu Rewitalizacji.

W wyniku pierwszego naboru do Komitetu nie zgłosił się żaden kandydat reprezentujący Starachowicką Spółdzielnię Mieszkaniową, mieszkańców Wierzbnika, mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji, przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji i SSE.

Zgodnie z rozdziałem 4, § 4, pkt. 5 Regulaminu dotyczącego zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, Prezydent Miasta Starachowice ogłasza dodatkowy nabór na wakujące miejsca.

Komitet docelowo będzie liczyć 14 osób, w tym m.in.: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz pozostałych części miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, właściciele i zarządcy nieruchomości z obszaru rewitalizacji, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, młodzież oraz seniorzy. Kadencja pierwszego Komitetu potrwa 3 lata.

Pierwsze spotkanie nowo powołanego Komitetu odbędzie się po rozluźnieniu restrykcji rządowych związanych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii. Szczegółowy wykaz zasad i ograniczeń: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Komitecie Rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu, a następnie złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi załącznikami w formie papierowej do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45 do 15 lutego do godz. 15:00.

W przypadku mieszkańców oraz przedsiębiorców konieczne jest przedstawienie dodatkowo listy osób, które popierają kandydata:

a) w przypadku mieszkańców obszaru rewitalizacji przez 20 pełnoletnich mieszkańców obszaru (załącznik nr 1 do formularza),

b) w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przez 5 przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (załącznik nr 2 do formularza).

c) przedstawiciel Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej powinien zostać oddelegowany przez właściwy podmiot.

Szczegółowe kryteria i zasady znajdują się w Regulaminie dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 30 czerwca 2017 r.

Dlaczego udział w Komitecie jest tak ważny?

Istotne jest, aby ze względu na szeroki zakres tematyczny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz jego zasięg obejmujący kilka zróżnicowanych fragmentów miasta, Komitet Rewitalizacji w Starachowicach odznaczał się dużą aktywnością i odgrywał rolę jednego z głównych filarów zarządzania Programem. Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne są kompleksowe i są ukierunkowane przede wszystkim na zmianę społeczną, ożywienie gospodarcze oraz poprawę jakości obszarów zamieszkania. Chcemy, aby zaangażowanie mieszkańców było motorem napędowym zmian, które dzięki rewitalizacji nastąpią w przestrzeni publicznej naszego miasta.

docFormularz411.5 KB

docLista poparcia387.5 KB

doc3_lista_poparcia_przedsiebiorcy_ngo.doc387 KB

pdfuchwała_nr_vii_19_2017.pdf488.16 KB

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze