Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

4 sierpnia zakończyły się konsultacje dotyczące zagospodarowania Szlakowiska, gdzie coraz bardziej widać zmiany, jakie tam zachodzą. W ostatnim czasie zdemontowano starą scenę oraz zainstalowano grille ze stołami i ławkami.

Głównym celem konsultacji społecznych było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze terenu Szlakowiska.

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 27 czerwca 2017 r. nr 290/2017 od dnia 4 lipca 2017 r. do 4 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00.

19553965 1903050016623730 7840220170735088969 n

Proces zasięgania opinii, zbierania uwag i propozycji przeprowadzono w sposób umożliwiający szerokie zaangażowanie się społeczności lokalnej, przyjęto następujące formy:

 

1. Wywiad z mieszkańcami

 

Wywiad z mieszkańcami przeprowadzony został 14 lipca 2017 r. w godzinach od 19:00 do 20:30 na Placu Szlakowiska. W wywiadzie uczestniczyło 11 osób. Uczestnikom wywiadu zostały zadane dwa pytania:

1) Co sądzi Pan/Pani o dotychczasowych zmianach na obszarze terenu Szlakowiska?

2) Co można jeszcze zrobić na obszarze Szlakowiska?

Uczestnicy konsultacji w trakcie trwania wywiadu wyrażali swoje opinie, uwagi i propozycje w odniesieniu do możliwości zagospodarowania tego obszaru. Na pytania odpowiedziało 11 osób, z czego 10 osób wyraziło pozytywne zdanie na temat przeprowadzanych zmian, zwracając uwagę na poprawę estetyki terenu poprzez posprzątanie śmieci, wykoszenie traw i wycięcie samosiejek. Na tych osobach wrażenie także zrobiło wyeksponowanie hałdy, która w nocy jest podświetlona. Mieszkańcy zwrócili też uwagę na nowe ławki i kosze na śmieci. Tylko jedna osoba była niezadowolona z przeprowadzonych zmian nie podając konkretnych argumentów. 

Na odpowiedź na drugie pytanie mieszkańcy najczęściej podawali zamontowanie więcej ławeczek, stołów, zdemontowanie sceny, utworzenie siłowni plenerowej czy też objęcie obszaru monitoringiem.

 pdfInformacja podsumowująca wywiady z mieszkańcami573.9 KB

 

2. Zbieranie uwag ustnych

Uwagi w formie ustnej można było składać w dniach 4 lipca 2017 r. do 4 sierpnia 2017 r. w godzinach 10:00 – 15:00 w pokoju nr 219 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Łącznie swoje uwagi w takiej formie złożyło 10 osób. Dodatkowo 3 osoby złożyło swoje uwagi poprzez rozmowę telefoniczną ze względu na brak możliwości przyjścia do Urzędu. Te uwagi również zostały przyjęte. Podczas rozmów uczestnikom wywiadu zostały zadane także dwa pytania:

1) Co sądzi Pan/Pani o dotychczasowych zmianach na obszarze terenu Szlakowiska?

2) Co można jeszcze zrobić na obszarze Szlakowiska?

Dodatkowo mieszkańcy dzielili się swoimi doświadczeniami i historią tego obszaru. Na pierwsze pytanie wszystkie osoby odpowiedziało pozytywnie. Mieszkańcy zwracali uwagę na zdecydowaną poprawę estetyki terenu poprzez posprzątanie śmieci, wykoszenie traw i wycięcie samosiejek. Na tych osobach wrażenie także zrobiło wyeksponowanie hałdy, która w nocy jest podświetlona i widoczna z oddali. Mieszkańcy zwrócili też uwagę na nowe ławki i kosze na śmieci. Większość osób wyraziła zdecydowaną potrzebę zainstalowania monitoringu miejskiego, aby odstraszyć wandali i osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym. 

pdfInformacja podsumowująca zbieranie uwag ustnych576.07 KB

3. Formularz konsultacyjny

Przez cały czas trwania konsultacji, czyli od dnia 4 lipca 2017 r. do dnia 4 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 zbierano uwagi, propozycje i opinie w postaci papierowej i elektronicznej, za pomocą przygotowanego formularza konsultacyjnego. Formularz konsultacyjny był dostępny na stronie internetowej Gminy – www.rewitalizacja.starachowice.eu oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Starachowicach w zakładce Tablica ogłoszeń /Konsultacje społeczne/Konsultacje – Szlakowisko. Formularz dostępny był ponadto w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Do 4 sierpnia zebrane zostały 19 wypełnione formularze.

pdfRaport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania obszaru Szlakowiska767.63 KB

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze