Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

Dzięki dofinansowaniu z Programu Erasmus+ w Starachowicach powstanie pierwsza w województwie gminna Strategia na rzecz Młodzieży, która pozwoli na stworzenie kompleksowych działań skierowanych do młodych ludzi.

Głównym celem projektu "Starachowice - Miasto dla młodych" jest stworzenie Strategii na rzecz Młodzieży, która będzie opracowywana przez starachowicką młodzież na czele z Młodzieżową Radą Miasta, ze wsparciem merytorycznym ekspertów, polityków, decydentów oraz innych osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową. Strategia ma być odpowiedzią na problemy, z którymi zmaga się większość miast w Polsce, takie jak: wysokie bezrobocie wśród młodzieży, odpływ młodych ludzi do większych miast czy niewystarczająca oferta dla młodych.eu flag erasmus vect pos

Na podstawie rekomendacji i diagnoz wskazanych w dokumentach strategicznych takich jak: "Plan prac UE na rzecz młodzieży na lata 2016-2018", "Strategia Europa 2020", Program Komisji Europejskiej "Mobilna młodzież" oraz "Strategia UE na rzecz młodzieży", zostały wybrane 4 obszary tematyczne w obrębie których starachowicka młodzież wraz z ekspertami będzie pracowała tworząc Strategię:

 

1. Starachowice dla Aktywnych

Promowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym.

Podstawowowe zagadnienia: udział młodzieży w wyborach, budżecie obywatelskim, konsultacjach społecznych, wolontariacie, organizacjach społecznych, projektach międzynarodowych itp.

2. Pierwsza praca w Starachowicach

Stwarzanie większych, a przy tym równych szans młodzieży w dziedzinie edukacji i na rynku pracy.

Podstawowe zagadnienia: bezrobocie wśród młodzieży (w tym problem osób NEET), przedsiębiorczość, umiejętności cenione u pracodawców, rynek pracy dla młodzieży, edukacja, udział w praktykach i stażach.

3. Starachowice - miasto przyjazne dla młodych

Zdrowie i dobra kondycja oraz kreatywność i kultura.

Podstawowe zagadnienia: aktywność fizyczna młodzieży (udział w turniejach, przynależność do klubów sportowych), zdrowy tryb życia, ekologia, udział w imprezach kult, spędzanie wolnego czasu w mieście.

4. Nowoczesne Starachowice

Współreagowanie na wyzwania i szanse, które przed polityką młodzieżową, pracą z młodzieżą oraz młodymi ludźmi stawia epoka cyfrowa.

Podstawowe zagadnienia: nowe technologie w edukacji, zagrożenia w sieci np. "hejt", przydatne aplikacje do nauki.

Ponadto na potrzeby stworzenia Strategii, zostanie przeprowadzona kompleksowa diagnoza potrzeb i sytuacji młodzieży w Starachowicach. Wśród młodzieży, ale także przedsiębiorców przeprowadzone zostaną ankiety, które będą zawierały m.in. pytania o zaangażowanie społeczne, potrzeby młodzieży w mieście, zainteresowania, problemy, plany na przyszłość, jakość życia, wolny czas itp. Pytania dla przedsiębiorców natomiast będą dotyczyły np. pożądanych przez nich kwalifikacji pracownika, plany rozwoju firmy itp.

W projekcie przewidziane są ponadto warsztaty dla młodzieży, spotkania dyskusyjne i konferencja podsumowująca.

Projekt ma także na celu zwiększyć aktywność społeczną młodzieży, podnieść przez młodych ludzi kompetencji potrzebnych na obecnym rynku pracy oraz promocję i rozpowszechnianie edukacji pozaformalnej.

Projekt potrwa od 1 czerwca 2017 r. do 30 maja 2018 r.

Powiązania z Gminnym Programem Rewitalizacji:

Powstanie Strategii na rzecz Młodzieży i stworzenie nowych działań dla młodych ludzi jest zgodny z GPR, w tym:

1. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

Typ B: Inicjatywy o charakterze edukacyjnym czy szkoleniowym zwiększające szanse młodzieży, bezrobotnych oraz pracowników niewykwalifikowanych na rynku pracy.

2. Cele

Cel szczegółowy 2.3. - Różnorodna oferta i niezbędne wsparcie dla młodzieży.

3. Zjawiska problemowe

Z15 - Brak możliwości spędzania wolnego czasu w interesujący sposób.

4. Potencjały rozwojowe

R6 - Młodzieżowa Rada Miasta wraz z lokalnymi liderami młodzieżowymi.

5. Kierunki działań

D14 - Tworzenie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty w zakresie spędzania czasu wolnego adresowanej do dzieci i młodzieży.

D18 - Podejmowanie działań edukacyjnych służących dzieciom i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze