Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

W dniu 31 marca 2017 r. Rada Miejska w Starachowicach jednogłośnie przyjęła Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025, sporządzony zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

Podstawą do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji była uchwała Rady Miejskiej nr VII/18/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025 (dalej: GPR). Niniejszy dokument wychodzi naprzeciw wyzwaniom nowej polityki Unii Europejskiej, zasadom krajowej polityki miejskiej oraz rewitalizacji.

Dokument sporządzono w szczególności w oparciu o:

1. ustawę o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1777, Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, poz. 1250)

2. wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-202 z dnia 2 sierpnia 2016 r.

GPR stanowić będzie podstawowe narzędzie prowadzenia zintegrowanych działań polegających na wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji, prowadzonych w sposób kompleksowy na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, w kontekście wykorzystania funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz innych źródeł finansowania z udziałem wkładu własnego beneficjentów. Dodatkowo przedkładany dokument jest jednym z obligatoryjnych załączników do wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów wiejskich i miejskich” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

liczby gpr

pdfGminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025 - uchwała17.65 MB

pdfGminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-20258.99 MB

pdfZałącznik nr 1 - Mapa podstawowych kierunków zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji2.26 MB

pdfZałącznik nr 2 - Cele GPR1.01 MB

pdfZałącznik nr 3 - Zjawiska problemowe1.22 MB

pdfZałącznik nr 4 - Potencjały rozwojowe561.75 KB

pdfZałącznik nr 5 - Kierunki działań3.68 MB

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze