Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

10 marca rozstrzygnięty został konkurs architektoniczny na opracowanie aktualizacji koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Parku Miejskiego. Zapraszamy do zapoznania się z pracami.

Przedmiotem Konkursu było sporządzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu Konkursu - Aktualizacji koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu parku w Starachowicach, jako twórczej pracy projektowej. Zespół założenia przestrzennego - w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu – obejmował:park 8

- zagospodarowanie terenu istniejącego parku miejskiego w Starachowicach w zakresie uporządkowania istniejącej zieleni i drzewostanu, odtworzenia układu komunikacji pieszej i rowerowej, modernizacja infrastruktury w tym oświetlenia, kanalizacji i wodociągu, odtworzenie mini amfiteatru,

- uzupełnienie założenia o urządzenia małej architektury, kładki, tarasy widokowe, obiekty gastronomii, toalety oraz współczesne instalacje typu monitoring, internet, wodotryski,

- wyeksponowanie istniejących cennych elementów przyrody i miejsc pamięci jak pomniki przyrody, pomniki pamięci, dawne wejście do kopalni Herkules,

- stworzenie tematycznych obszarów zieleni jak ogrody kwiatowe, wodne, deszczowe, leśne itp.

- wykorzystanie cieku wodnego do budowy oczek wodnych, kaskad i mokradeł,

- dostosowanie ciągów i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Restauracja parku pozwoli na zwiększenie możliwości kontaktu z przyrodą, prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przyrodniczym i ekologicznym oraz umożliwi wprowadzenie do miejskiego kalendarza licznych imprez integracyjnych dla mieszkańców typu Festiwal Kwiatów, Kiermasz Ogrodniczy itp.

 W dniu 10.03.2017 r. o godz. 10.00 w UM Starachowice odbyło się ogłoszenie wyników konkursu i odkodowanie prac konkursowych. 

1 miejsce zajęła praca firmy eM4 Pracownia Architektury Brataniec Marcin Brataniec, Zamoyskiego 26/9, 30-523 Kraków, w składzie:
mgr inż. arch. Marcin Brataniec
dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec
mgr inż. arch. Marek Bystroń
mgr inż. arch. Damian Mierzwa
mgr inż. arch. Maciej Gozdecki

Praca otrzymała I nagrodę za kompleksową ideę planu parku i powiązań urbanistycznych. Koncepcja prawidłowo określa charakter istniejącego założenia i wydobywa jego ukształtowanie, właściwie wprowadza nowe nasadzenia i kolekcje roślin. Forma i skala projektowanych obiektów architektonicznych umiejętnie wpisuje się w zastany kontekst.

Z innymi pracami konkursowymi można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kielce www.kielce.sarp.org.pl

 

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze