Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Gmina Starachowice otrzymała największą w województwie dotację na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Do miasta trafi ponad 20 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ 2014-2020.

Zarząd Województwa z dostępnej puli środków wydzielił kwotę ponad 35 mln zł i skierował je na wsparcie 5 dużych projektów przewidzianych do realizacji w ramach obszaru funkcjonalnego miast tracących swoje funkcje społeczno – gospodarcze Skarżyska Kamiennej, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego. Gmina Starachowice znalazła się na 1 miejscu i otrzyma rekordową dotację 20 mln 112 tys. zł.

W styczniu br. Gmina Starachowice rozstrzygała przetarg ogłoszony na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Projekt na który zabezpieczono w budżecie 15 mln zł, w tym 13 mln zł dotacji UE, po przetargu okazał się wart ok. 25 mln zł.

- Projekt, który w styczniu 2018 roku stanął pod dużym znakiem zapytania jest realizowany. Potrzebne było podjęcie szybkich, trudnych i dość ryzykownych decyzji – mówi Prezydent Marek Materek. - Zdecydowaliśmy o tym, że zaciągamy kredyt na kwotę ponad 20 mln zł i wybierzemy wykonawców prac w przedszkolach miejskich nr 2, 10 i 11, Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 4. Unieważniliśmy postępowanie na termomodernizację Hali Sportowej. Ogłosiliśmy ponowny przetarg na wykonanie remontu w Szkole Podstawowej nr 9 (część prac zrealizowano w 2018 roku - pozostałe zostaną wykonane w 2019 roku). Równolegle do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego złożyliśmy nowy wniosek o dofinansowanie. Prócz wspomnianych wyżej budynków szkół i przedszkoli we wniosku znalazło się 5 budynków wielorodzinnych przy ulicach Widok i Robotnicza, których 100% właścicielem jest Gmina Starachowice. Dzięki temu ograniczyliśmy środki wydatkowane jako wkład własny. W przypadku budynków znajdujących się w strefie rewitalizacji dofinansowanie prac termomodernizacyjnych zostało zwiększone do 95% (Szkoła Podstawowa nr 9, Przedszkole Miejskie nr 2 i budynki na osiedlu Wzgórze).

Dodatkowym plusem jest, jak mówi prezydent, możliwość ubiegania się o 50% dofinansowanie do remontu budynków przy ulicach Robotniczej 2 i 10 a także Widok 3, 12 i 14. Stosowny wniosek złożony zostanie do Banku Gospodarstwa Krajowego w pierwszej połowie 2019 roku .
W ramach tej inwestycji 5 budynków wielorodzinnych zostanie poddanych głębokiej termomodernizacji. Budynki zostaną ocieplone, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, doprowadzona zostanie do nich sieć ciepłownicza, zlikwidowane zostaną piece a w ich miejsce pojawi się centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda użytkowa. Wymieniona zostanie instalacja elektryczna, pojawi się nowe energooszczędne oświetlenie. Na budynkach wymienione zostanie pokrycie dachowe - zdjęty i zutylizowany zostanie szkodliwy dla zdrowia eternit. Ocieplone zostaną ściany i stropy piwnic.

- Wszystko to sprawi, że pozbędziemy się wielu kopciuchów i poprawimy tym samym jakość powietrza w najbliższym otoczeniu – mówi Prezydent Miasta Marek Materek. - Po raz kolejny zaryzykowałem i zaufałem intuicji. Bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać te środki. Zmniejszymy dzięki temu poziom zadłużenia Gminy, który chwilowo musiał zostać zwiększony. Tym samym realnie podsumowując pierwszą kadencję, która się zakończyła mogę powiedzieć, że przez 4 lata zadłużenie Gminy wzrosło o ok 5 mln zł. Dla porównania zadłużenie Powiatu Starachowickiego przez ostatnie dwa lata wzrosło o 10 mln zł przy blisko dwukrotnie niższym budżecie w stosunku do miasta. Przed wyborami byłem atakowany o nadmierne zadłużanie Gminy. Możecie Państwo sami teraz ocenić czy nadmiernie zadłużyłem Gminę czy prowadziłem racjonalną politykę finansową. Takich trudnych decyzji będziemy musieli podejmować więcej w najbliższych latach. Ceny na rynku usług budowlanych skoczyły drastycznie do góry. Chcąc wykorzystać środki europejskie pozyskane z różnych programów będziemy musieli niektóre inwestycje rozłożyć na dłuższy okres realizacji, posiłkować się kredytem na wkład własny i szukać dodatkowych źródeł dofinansowań. Tym zajmuję się od pierwszego dnia nowej kadencji samorządu. Zabiera to dużo czasu i pochłania mnóstwo energii, ale wiem, że jestem to Mieszkańcom Starachowic winien. Dołożę wszelkich starań by mimo ogromnych trudności na rynku wykonać jak największą ilość zadań, które zaplanowałem na najbliższych 5 lat.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze