Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Młodzież, pracownicy młodzieżowi, trenerzy, przedstawiciele różnych środowisk spotkają się 30 października w Starachowicach, by dyskutować na temat modelowego schematu działania świetlicy środowiskowej.

Przez ostatni rok wykonano wiele pracy przy wsparciu i rozwoju świetlic środowiskowych w Starachowicach. Po pierwsze wsparcie w ramach projektu "Starachowice OD nowa" otrzymała placówka pełniąca zadania świetlicy środowiskowej na Osiedlu Wzgórze na ul. Sportowej 5. Od marca 2017 r. dzięki funduszom europejskim w Starachowickim Centrum Kultury funkcjonuje Świetlica Środowiskowa "Sukces".

W ubiegłym roku rozpoczęły się także prace nad "Schematem działania modelowej świetlicy środowiskowej", czego kolejnym etapem jest konferencja "Nic o nas bez nas". Konferencja realizowana w modelu open space czyli proces samoorganizacji grupy – sami uczestnicy tworzą program i jego zawartość dopiero w trakcie trwania spotkania. Dzięki temu oraz określonym zasadom open space spowoduje maksymalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych tematem.

Modelowa świetlica to:
1. Przestrzeń do spotkań dla młodych mieszkańców Starachowic bez względu na sytuację rodzinną i materialną.
2. Miejsce budowania więzi między dziećmi i młodzieżą z danej okolicy, a także między dziećmi i młodzieżą a społecznością lokalną.
3. Miejsce rozwoju kreatywności i zainteresowań dzieci i młodzieży.

Zaproszamy do udziału w konferencji przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych, m.in. młodzieży szkolnej ze Starachowic, pracowników i wolontariuszy świetlic środowiskowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, pracowników socjalnych i MOPS w Starachowicach, biznesu, radnych miasta Starachowice, pracowników szkół i pedagogów, organizacji pozarządowych.

Spotkanie odbędzie się 30 października 2017 r. o godz. 10:00 w Starachowickim Centrum Kultury, ul. Radomska 21.

Dołączcie do nas i popracujmy wspólnie nad najlepszym modelem świetlicy dla dzieci, młodzieży, rodziców i środowiska lokalnego.

open space swietlica

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze