Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Pre-umowę na dofinansowanie w wysokości 23 mln zł na projekt pn. „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście które znalazło pomysł na siebie” podpisali Marszałek Adam Jarubas oraz Prezydent Starachowic Marek Materek.

Prace przygotowawcze do przeprowadzenia rewitalizacji w Starachowicach rozpoczęły się już w 2015 roku. Gmina Starachowice wzięła udział w konkursie Ministerstwa Rozwoju - Modelowa Rewitalizacja Miast. Do konkursu przystąpiło 240 miast z całej Polski. Starachowice ze swoim projektem „Starachowice OD nowa” znalazły się w gronie 20 najlepszych projektów w Polsce i otrzymały dofinansowanie na przygotowanie programu rewitalizacji w wysokości 2 485 380,00 zł. Warto dodać, że jesteśmy jedynym miastem w województwie świętokrzyskim, które zakwalifikowało się do modelowej 20-tki. preumowa 2
- Środki finansowe pozyskane w ramach projektu „Starachowice OD nowa” przeznaczone zostały na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, opracowanie dokumentów planistycznych, dokumentację techniczną, ekspertyzy, strategie, wsparcie eksperckie, wsparcie merytoryczne, szkolenia, badania, koncepcje oraz wszelkie opracowania, niezbędne do przeprowadzenia procesu rewitalizacji w mieście. - poinformował Prezydent Miasta Marek Materek - Bez dokumentów planistycznych i bez opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasto nie mogłoby ubiegać się o środki unijne na realizacje inwestycji infrastrukturalnych.
W ramach projektu zostały opracowane m.in. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice, dokumentacja projektowa budynku „Pałacyku” przy ul. Konstytucji 3 maja, ekspertyzy i audyty budynków na os. Wzgórze, dokumentacja dendrologiczna Parku Miejskiego oraz wiele badań i analiz na potrzeby przeprowadzenia rewitalizacji. W opracowaniu są mi.in. dokumenty dotyczące północnej linii brzegowej zbiornika wodnego Pasternik, Starachowic Dolnych: placu dworca i otoczenia oraz osiedla Wzgórze.

- Jednym z najważniejszych kroków w przygotowaniu procesu rewitalizacji i obowiązkowym dokumentem umożliwiającym pozyskanie środków unijnych było opracowanie programu rewitalizacji, który jest swoistym planem działań jakie należy wykonać, aby Starachowice stały się nowoczesnym, przyjaznym mieszkańcom miastem. - poinformowała Aneta Nasternak – Kmieć Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji - Opracowywanie GPR trwało ponad rok. Warto podkreślić, że dzięki środkom finansowym z projektu Starachowice OD nowa zostali zatrudnieni eksperci zewnętrzni, którzy wspierali zespół ds. rewitalizacji w opracowywaniu tego kluczowego programu. W przygotowanie programu rewitalizacji licznie zaangażowali się mieszkańcy miasta, radni miejscy, przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, instytucje kultury, otoczenia biznesu i młodzież. Dziś GPR to program, z którego nasze miasto może być dumne. Starachowicki program jest przedstawiany przez wiele instytucji jako wzorcowy i stanowi źródło inspiracji dla gmin i miast w całej Polsce.
Co się zmieni? W czerwcu 2017 roku Gmina Starachowice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu: „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie". Inwestycje wskazane w projekcie wynikają bezpośrednio z GPR. Całkowita wartość projektu to 37,2 miliony złotych, w tym dotacja unijna wynosi blisko 23 miliony złotych.
- Gratuluję całemu zespołowi, który przygotowywał jeden z najciekawszych projektów rewitalizacyjnych w Polsce – mówił podczas podpisania pre- umowy Marszałek Województwa Adam Jarubas. - Sama idea rewitalizacji Starachowic została dostrzeżona także na szczeblu centralnym i nagrodzona. W gronie 13 projektów tylko 7 najlepszych znalazło dofinansowanie w tym właśnie projekt starachowicki z dofinansowaniem w wysokości 23 mln. zł. Stanowi to potwierdzenie takiej dobrej passy, którą rozpoczął i kontynuuje Prezydent Marek Materek, czego mu bardzo serdecznie gratuluję.

Więcej: https://starachowice.eu/aktualnosci/2796-historyczna-dotacja-na-rewitalizacje-starachowic

Rekordowa dotacja na rewitalizację - MATERIAŁ TVP3 KIELCE

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze