Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Gmina Starachowice rozstrzygnęła przetarg na zagospodarowanie zieleni miejskiej na Skwerze Trzech Krzyży oraz przy SCK. Są to dwa z pięciu zaplanowanych obszarów zieleni miejskiej, które przejdą gruntowną przemianę

Prace zostaną wykonane w ramach projektu „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach”. Wykonawcą pierwszego etapu inwestycji została firma SORTED Sp z o.o. Na realizację kolejnych trzech stref zieleni gmina ogłosi kolejny przetarg.

Starachowice otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 4 milinów złotych na rozwój zieleni miejskiej. Fundusze na realizację projektu pochodzą ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- Celem projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego i rozwój terenów zielonych na terenie miasta poprzez odnowę szaty roślinnej, nowe nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej, utworzenie miejsc wypoczynku, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej oraz przywrócenie dawnej świetności zaniedbanym terenom zielonym – informuje Prezydent Miasta Marek Materek.
Projekt wpisany jest do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice jako podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne. Zakres zaplanowanych prac dotyczy około 7,8 ha powierzchni miasta, w ramach wydzielonych 5 podobszarów.

Jako pierwsze zieloną metamorfozę przejdą – tereny na skarpie pomiędzy os. Wierzbowa a os. Trzech Krzyży – powierzchnia do zagospodarowania 3,3 ha oraz zlokalizowany w otoczeniu Starachowickiego Centrum Kultury obszar ten położony na skarpie, wzdłuż ulicy Radomskiej i 1 Maja. - powierzchnia do zagospodarowania 1,1 ha.
Na wymienionych obszarach zaplanowano m.in.; utworzenie zieleni osłonowej umacniającej skarpę, wyeksponowanie zróżnicowanego ukształtowania terenu, łąki kwietne, nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych, elementy małej architektury: remont istniejących schodów terenowych, ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, ścieżka rowerowa, infrastruktura rekreacyjno-sportowa.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze