Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

W Parku Miejskim w Starachowicach trwają intensywne prace budowlane. Rozpoczęto wykopy i prace związane z wykonaniem fundamentów i muru oporowego parkowej kawiarni i toalety publicznej. Koszt całej inwestycji to ponad 12 640 000 zł.

Gmina pozyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 z dwóch działań: „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” oraz „Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”.

Pracownicy firmy Freedom wjechali sprzętem ciężkim na teren parku, który zmienił się w plac budowy. Jak podkreśla Prezydent Miasta Marek Materek proces od pomysłu do jego fizycznej realizacji trwa bardzo długo. - Od momentu uzyskania dofinansowania i podpisania preumowy do chwili kiedy fizycznie ruszyły prace w terenie minęło kilka lat – mówi prezydent. - W tym okresie przeprowadziliśmy konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące ich wizji nowego parku, wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiliśmy konkurs architektoniczny na projekt, kolejne działania to opracowanie dokumentacji technicznej tego przedsięwzięcia oraz uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleń, wyłonienie wykonawcy i wreszcie fizyczne rozpoczęcie prac.

A w ramach tych prac zaplanowano szereg działań, które odmienią starachowicki park, będzie nawiązanie do historii tego miejsca ale będzie także wiele nowoczesnych rozwiązań.
- Zaplanowano odbudowę istniejącej przed laty muszli koncertowej, parkowej kawiarni, budowę parku linowego, tarasów widokowych, zagospodarowanie cieku wodnego, posadzenie nowych krzewów i ozdobnej roślinności – wylicza Prezydent Miasta Marek Materek - Projekt zakłada także: modernizację głównych alejek i chodników, budowę ścieżki żelaza, budowę zjeżdżalni, montaż stołów do gier, stojaków rowerowych, budowę dog parku, rekonstrukcję wejścia do szybu kopalni Herkules. W parku oprócz ławek, pojawią leżaki. Zamontowane zostanie nowe oświetlenie, monitoring i punkty sieci Wi-Fi. Inwestycja zakłada także remont odcinka ulicy Chopina.

Starachowicki Park Miejski to blisko 10 hektarowy kompleks położony w centrum miasta w pięknej lokalizacji. Celem inwestycji jest przywrócenie temu miejscu jego dawnej świetności, spowodowanie – aby tak jak przed laty znów tętnił życiem i był miejscem najchętniej odwiedzanym przez starachowiczan.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze