Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Gmina Starachowice pozyskała brakujące fundusze na remont jazu wodnego na zbiorniku Lubianka. Pieniądze pochodzą z dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek oraz z gminnego budżetu.

Starachowiccy radni zabezpieczyli w budżecie miasta dodatkowe fundusze, w wysokości 114 tys. zł, zwiększając do kwoty 614 tys. zł, wkład własny Gminy Starachowice na remont jazu wodnego na zbiorniku Lubianka. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie z rządowego programu dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2 163 000 zł.

Ogłoszony na wybór wykonawcy przetarg zweryfikował te koszty, bowiem złożona oferta przekroczyła zabezpieczone fundusze o 400 tysięcy złotych. Prezydent Miasta Marek Materek zwrócił się do Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek z prośbą o zwiększenie przyznanego dofinansowana o kwotę 301 tys zł. do wysokości 2 464 000 zł. Wzrost dotacji wiąże się z koniecznością zwiększenia funduszy własnych, zabezpieczonych w gminnym budżecie na ten cel, co też zrobiono przyjmując stosowną uchwałę.

- Mamy dodatkowe środki. Jaz wodny na Lubiance do remontu – informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Po otwarciu ofert w przetargu na remont jazu wodnego, do rozstrzygnięcia brakowało nam ponad 400 tys. zł. Dzięki dodatkowym środkom przekazanym przez MSWiA za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek i środkom własnym z budżetu gminy możemy wybrać wykonawcę. Umowę na wykonanie prac podpiszę w tym tygodniu. Dzięki temu w 2020 roku będziemy mogli korzystać także z kąpieliska na zbiorniku Lubianka. Przypomnę, że wodę w zbiorniku spuściły poprzednie władze powiatu. Gmina odpowiedzialność za jaz przejęła około dwa miesiące temu. Od tego momentu można mnie rozliczać z działań w tej sprawie. Natomiast nie odpowiadam za to - co robiły, osoby odpowiedzialne za jaz wcześniej. Mówię o tym celowo, ponieważ nadal słyszę zarzuty kierowane pod moim adresem w tej sprawie. Dziękuję moim współpracownikom za bardzo sprawne działanie w tej sprawie.

Otwarcie ofert w przetargu ogłoszonym na „Roboty remontowe związane z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji na zbiorniku LUBIANKA w Starachowicach” miało miejsce 4 czerwca. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: konsorcjum firm: lider konsorcjum: „Enerko Energy” Sp. z o. o. z Kielc, partner konsorcjum; Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy „AG – POL”, Dariusz Kruszyński, ze Starachowic.

Remont jazu wodnego to wstępny etap do zagospodarowanie otoczenia zbiornika, które musi być wykonane do końca 2023 roku. Gmina Starachowice zabiega o pozyskanie dodatkowych środków unijnych na ten cel, w kwocie ponad 20 mln zł. Fundusze, które dotychczas Gmina uzyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego nie wystarczą, aby zabezpieczyć finansowo realizację inwestycji po cenach, które obecnie są na rynku usług budowlanych. Jednocześnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej tego przedsięwzięcia oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

Źródło: www.starachowice.eu

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze