Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

W środę 20 listopada 2019 r. w Sali Olimpia w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Starachowice OD nowa", czyli projektu od którego rozpoczął się cały proces rewitalizacji w Starachowicach. 

Prowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie dokumentów strategicznych Gminy, koncepcji działania i dokumentacji technicznej najwazniejszych inwestycji oraz mnóstwo działań społecznych i analiz. To tylko niektóre działania, które od 2016 r. były realizowane w ramach projektu "Starachowice OD nowa". Dzięki udziałowi miasta w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast, Starachowice miały okazje czerpać inspirację od najlepszych ośrodków i osób, zajmująych się działaniami rewitalizacyjnymi. Teraz przyszedł czas na podsumowanie tych działań, podzielenie się rezultatami projektu oraz dyskusji nad procesem rewitalizacji w mieście.

Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Starachowice - Marek Materek, który podkreślił ważność procesu rewitalizacji dla miasta oraz zaznaczył, iż udział w projekcie otworzył Starachowicom drzwi do pozyskania wielkich funduszy na realizację kluczowych inwestycji w mieście. 

img 5990

Następnie Pani Aleksandra Kułaczkowska z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiła założenia i efekty konkursu Modelowej Rewitalizacji Miast, z którego projekt "Starachowice OD nowa" jest współfinansowany, a Pani Aneta Nasternak - Zastępca Prezydenta ds. Społecznych opowiedziała o projekcie "Starachowice OD nowa" i jego rezultatach. Pani Prezydent przy okazji podziękowała wszystkim osobom, którzy zaangażowali się w proces rewitalizacyjny i podkreśliła, że bez pomocy mieszkańców, młodzieży, seniorów czy przedsiębiorców projekt nie osiągnąłby takiego sukcesu.

img 5894

img 5914

img 5915

Po prelekcjach nadszedł czas na pierwszy panel dyskusyjny, w którym wzięli udział: Pan Kamil Wieder - Naczelnik Wydziału Wsparcia JST w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, dr Aleksandra Jadach-Sepioło z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Pani Aneta Nasternak oraz Pani Aleksandra Kułaczkowska. Eksperci odpowiadali na pytania o największe sukcesy projektu oraz całego konkursu, na jakie wsparcie mogą liczyć samorządy w zakresie rewitalizacji i rozwoju miast oraz dlaczego tak ważna jest partycypacja społeczna przy realizacji polityk miejskich.

img 5972

Po pierwszym panelu właśnie partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji była tematem prelekcji Pani dr Aleksandry Jadach-Sepioło, która przedstawiła dobre praktyki w tym obszarze z całej Polski, w tym Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej, Śródmieście Cafe we Włocławku czy Komitety Rewitalizacji. 

W nawiązaniu do tego wystąpienia na zakończenie konferencji odbył się drugi panel dyskusyjny, tym razem złożony z lokokalnych aktywistów i społeczników, w którym wzięli udział: Pani Dominika Chmielewska - Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice, Pan Jacek Tarnowski - Członek Komitetu Rewitalizacji i Rady Seniorów oraz Pan Dariusz Grunt - Prezes Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych. Paneliści opowiadali o swoim zaangażowaniu w proces rewitalizacji i o swoich pomysłach na to jak miasto powinno się rozwijać.

img 6068

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, w tym młodzież, seniorzy, przedsiębiorcy, samorządowcy, kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz nauczyciele.

Galeria zdjęć

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze