Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Konsultacje społeczne projeku Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025 trwały od 16 grudnia 2016 r. do 18 stycznia 2017 r. i zostały przeprowadzone zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

GPR to dokument strategiczny na podstawie, którego realizowany będzie proces rewitalizacji Starachowic. GPR powstał zgodnie z wytycznymi Ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r., która wskazuje obowiązkowe elementy, który każdy GPR powinien zawierać. Ponadto dokument umożliwi Gminie aplikowanie o środki unijne na projekty rewitalizacyjne.

dsc 4167

Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi, opinie i pomysły dotyczące treści GPR poprzez formularz oraz ankietę, które dostępne były na stronie www.rewitalizacja.starachowice.eu oraz bip.um.starachowice.pl. Formularze/ankiety należało przesłać na adres rewitalizacja@starachowice.eu lub dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. 

Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym mieszkańców udział w konsultacjach GPR, w styczniu odbyły się się spotkania konsultacyjne:

· 11 stycznia 2017 r. - warsztaty konsultacyjne dla młodzieży ze Starachowickich szkół.

· 12 stycznia 2017 r. - debata ogólnomiejska dla wszystkich mieszkańców.

· 11 i 12 stycznia 2017 r. - spotkania z przedstawicielami samorządów i ich jednostek organizacyjnych, organizacjami pozarządowymi oraz pomysłodawcami przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze