Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Starachowice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zostały przeprowadzone w okresie od 29.04.2016 r. do 31.05.2016 r. delimitacja kafel

O spotkaniu mieszkańcy zostali poinformowani poprzez:

- media lokalne,
- media społecznościowe,
- komunikaty na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
- informacje w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Konsultacje były prowadzone poprzez:

1. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Formularz konsultacyjny dostępny na stronie internetowej Gminy, należało przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@starachowice.eu, przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca.
2. Ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach w pokoju 219 lub telefonicznie pod nr 41 273 82 79 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30.
3. Spotkania otwartego z mieszkańcami miasta i interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Starachowice. Spotkanie odbyło się w dniu: 24.05.2016 roku w godzinach 16.00 - 17.30 w Sali Olimpia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

pdfRaport z konsultacji społecznych595.74 KB

41

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze