Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

W ramach projektu "Starachowice OD nowa" powstał dokument "Model tworzenia Centrum CSR w Starachowicach", który jest efektem cyklu spotkań eksperckich i standaryzacyjnych z przedsiębiorcami z terenu miasta.

Opracowanie to podsumowanie procesu projektowania współpracy sieciowej na rzecz rozwoju CSR w Starachowicach i składa się z trzech zasadniczych elementów:
● omówienia pojęć i definicji związanych z CSR, a przyjętych za podstawę merytoryczną w pracy nad projektowaniem Centrum CSR
● opis najważniejszych elementów procesu przeprowadzonego w ramach projektu wraz ze wskazaniem najważniejszych jego rezultatów
● przedstawienie rekomendacji wynikających z doświadczeń starachowickich w projektowaniu sieciowania biznesu na rzecz rozwoju CSR.

Przedsiębiorcy uczestniczący w spotkaniach podpisali wstępne porozumienie, deklarując dalszą współpracę na rzecz rozwoju CSR w Starachowicach. Warto podkreślić, że to opracowanie to opis pierwszego etapu budowania Centrum CSR - wypracowania koncepcji organizacyjnej. Przed nami miesiące pracy nad powołaniem Centrum CSR w ostatecznym kształcie, a potem praca nad wypełnieniem treścią przyjętych ram organizacyjnych. Trudno w tej chwili ocenić jak będzie przebiegać dalsza praca, ale w ramach rekomendacji przedstawiamy przyjęte rozwiązania, które w naszej opinii zwiększają szansę na sukces.

pdfModel tworzenia Centrum CSR w Starachowicach330.36 KB

Więcej informacji: http://rewitalizacja.starachowice.eu/strefa-dzialan/centrum-csr

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze