Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

W dniu 20 listopada po raz ostatni w 2018 r. zebrał się Komitet Rewitalizacji. Celem spotkania było podsumowanie działań oraz wyznaczenie nowych priorytetów na najbliższy rok. Gościem specjalnym był Prezydent Miasta - Marek Materek.

 Rok 2018 r. był pierwszym rokiem działalności Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach. Przez ten czas członkowie Komitetu zainicjowali kilka inicjatyw oraz uczestniczyli w wielu spotkaniach i konsultacjach społecznych. Na ośmiu dotychczasowych spotkaniach Komitet dyskutował m.in. nad: komunikacją miejską, problemach społecznych na Osiedlu Wzgórze, działaniach promocyjno-informacyjnych, Strategią Rozwoju Miasta, projektem "Rewitalizacja Starachowic, mieście, które znalazło pomysł na siebie" oraz Centrum Aktywności Społecznej na Wzgórzu.

Flagową inicjatywą członków Komitetu był pomysł powstania "Ścieżki STAR-a", we współpracy z Gminą Starachowice i firmą Autobox.

W tym czasie przedstawiciele Komitetu uczestniczyli także w wizycie studyjnej w Cieszynie, gościli delegację samorządowców z Mołdawii, którzy chcą prowadzić proces rewitalizacji u siebie w kraju oraz przygotowywali film promocyjny o działaniach Komitetu.

Na spotkaniu obecny był Prezydent Miasta Marek Materek, który odniósł się do postulatów, uwag i pomysłów Komitetu, w tym:

1. Rozwiązywanie problemów społecznych – Komitet widzi potrzebę położenia większego nacisku na rozwiązanie problemów społecznych mieszkańców, w szczególności na obszarach najbardziej zdegradowanych. Oprócz remontu budynków i poprawy estetyki otoczenia, potrzebne jest położenie nacisku na pracę społeczną, tak aby działania Gminy były jak najbardziej skuteczne. Kluczową kwestią jest powstanie świetlicy środowiskowej oraz Centrum Aktywności Lokalnej "Społeczne Wzgórze", w które Komitet chce sie aktywnie włączyć.

2. Polityka mieszkaniowa - remont budynków na Osiedlu Wzgórze w ramach projektu rewitalizacyjnego oraz termomodernizacyjnego. Na Komitecie padł również pomysł wykorzystania nieruchomości przy ul. Radomskiej 13. Prezydent miasta odniósł się do niego, przyznając iż Gmina obecnie nie ma środków na zakup tego budynków, jednakże dzięki wspólpracy z powiatem planowane jest dostosowanie budynku starego szpitala pod cele mieszkaniowe, co znacznie poprawiło by sytuację komunalną Gminy. 

4. Współpraca z powiatem - współpraca z poprzednią radą powiatu nie była zadowalająca, dlatego członkowie Komitetu wyrazili nadzieję, iż po wyborach ta sytuacja się polepszy. Radny-elekt - Piotr Babciki, który również gościł na spotkaniu zadeklarował pełną współpracę.

5. Upamiętnienie Pana Władysława Wagnera – pierwszego Polaka, który opłynął świat przy okazji rewitalizacji Lubianki. Pomysły: tablica informacyjna, nazwanie ścieżki wokół zbiornika. Prezydent pozytywnie odniósł się do tego pomysłu.

6. Transport publiczny – na niniejszy temat Komitet poświęcił 2 spotkania, i zadeklarował aktywne włączenie się w planowane konsultacje społeczne dotyczące nowego kształtu komunikacji w Starachowicach.

7. Ścieżki rowerowe, Park Miejski, Lubianka, Pałacyk - Prezydent szczegółowo odniósł się do terminów realizacji tych inwestycji.

 

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze