Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

W marcu minie rok od uchwalenia naszego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która w telegraficznym skrócie przedstawia główne punkty programu.

 gpr w pigulce okladka

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016–2025 to swoisty plan działań jakie należy wykonać, aby Starachowice stały się nowoczesnym, przyjaznym mieszkańcom miastem. Rewitalizacja ma sprawić, że każdy mieszkaniec będzie mógł powiedzieć, że w Starachowicach niczego mu nie brakuje, że to miasto gdzie można pracować, żyć, realizować się i rozwijać swoje pasje. Starachowice po rewitalizacji mają być miastem możliwości. Niniejsza publikacja zawiera jedynie fragmenty Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 2025, który powstał dzięki projektowi „Starachowice OD nowa”, realizowanego w ramach konkursu „Modelowej Rewitalizacji Miast”, koordynowanego przez Ministerstwo Rozwoju z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze