Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Styczeń 2018 to przede wszystkim miesiąc działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza w Starachowicach. Montaż systemu do badania czystości powietrza czy też akcje edukacyjne to tylko część tych działań.

 pdfSprawozdanie z działań - styczeń 2018644.05 KB

1. Czujniki pomiaru jakości powietrza działają w Starachowicach.

Czujniki pomiaru jakości powietrza zostały zainstalowane w następujących lokalizacjach: Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Rogowskiego 14, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Gimnazjum nr 4 i Przedszkole Miejskie nr 14. Urządzenia są mobilne, więc w trakcie ich użytkowania będzie możliwość zmiany ich lokalizacji.

Czujniki pomiaru jakości powietrza zostały zainstalowane w następujących lokalizacjach: Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Rogowskiego 14, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 1 (obszar rewitalizacji) oraz Gimnazjum nr 4 i Przedszkole Miejskie nr 14. Urządzenia są mobilne, więc w trakcie ich użytkowania będzie możliwość zmiany ich lokalizacji.

Mieszkańcy mogą zapoznać się ze stanem powietrza poprzez aplikację mobilną: Airly dostępną na systemy Android oraz IOS oraz poprzez stronę internetową https://map.airly.eu/pl/#latitude=51.05124&longitude=21.08481&id=2404

Dzięki zainstalowanym czujnikom sprawdzimy: stan zapylenia powietrza, temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie i prognozę jakości powietrza. Koszt zakupu jednego czujnika to 1,5 tys zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu gminy. Dostępna będzie także mapa interaktywna czujników rozmieszczonych w Starachowicach, okolicy oraz w miastach na terenie całego kraju.

2. Starachowice Dolne - wnioski z konsultacji społecznych.

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania obszaru Starachowic Dolnych, w tym placu dworcowego oraz ul. Radomskiej (na odcinku od ul. Sportowej do ul. Widok). Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami.

http://rewitalizacja.starachowice.eu/konsultacje-spoleczne-1/zakonczone/starachowice-dolne

3. Przejście nad torami kolejowymi drogowym priorytetem Powiatu

Budowa przejścia nad torami kolejowymi w Starachowicach Zachodnich będzie jednym z największych przedsięwzięć drogowych realizowanych przez Powiat Starachowicki o strategicznym znaczeniu dla usprawnienia komunikacji i bezpieczeństwa w mieście. Jeszcze w tym roku ogłoszony ma zostać przetarg na wykonanie tego zadnia. Sama realizacja tej inwestycji miałaby potrwać od marca 2019 r. do końca czerwca 2020 r.

Władze powiatu intensyfikują działania w zakresie budowy przejścia nad torami kolejowymi w Starachowicach Zachodnich. Inwestycji, która w sposób znaczący poprawi komunikację, ale też bezpieczeństwo w zakresie ruchu drogowego i pieszych. Takie same przesłanki przyświecały decyzjom o budowie ronda na skrzyżowaniu ulicy Iglastej i Szkolnej czy udzieleniu dotacji samorządowi województwa świętokrzyskiego na budowę ronda u zbiegu ulic: Radomskiej i Batalionów Chłopskich. Obie te inwestycje wpłynąć mają znacząco na polepszenie komunikacji, bezpieczeństwa i udrożnienie ulicy Radomskiej w Starachowicach. Nie rozwiążą jednak definitywnie problemu korkującego się miasta. Zmienić to może jedynie budowa przejścia nad torami kolejowymi, o co zabiega Zarząd Powiatu Starachowickiego.

Źródło: http://www.powiat.starachowice.pl/?pid=1&ca=show&id=3219

4. Pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji

W dniu 8 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach, gdzie omówiono najbliższe działania rewitalizacyjne, wstępny harmonogram prac oraz wybrano Przewodniczącego oraz Zastępcę.

Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Starachowice - Marek Materek, wręczając nominację członkom Komitetu oraz przedstawiając szczegółowo najbliższe działania rewitalizacyjne, w tym projekty, na które Gmina już pozyskała dofinansowanie oraz te projekty, które są złożone i planowane. Następnie Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji - Pani Aneta Nasternak-Kmieć przedstawiła cele i zadania Komitetu oraz omówiła strukturę Gminnego Programu Rewitalizacji, na podstawie którego prowadzone są działania rewitalizacyjne. Kolejnym punktem spotkania był wybór władz Komitetu. Na Przewodniczącego został jednogłośnie wybrany Pan Sebastian Markowski - mieszkaniec Starachowic oraz lokalny aktywista. Zastępcą Przewodniczącego został Pan Waldemar Pyżyński ze Stowarzyszenia Razem dla Nas z Osiedla Wzgórze.

Członkowie Komitetu podzielili się następnie szczegółowymi opiniami i pomysłami odnośnie konkretnych projektów, w tym m.in. ścieżek rowerowych, zagospodarowania Zbiornika Pasternik oraz Lubianki, Osiedla Wzgórze czy transportu miejskiego. Położono także duży nacisk na samą rolę Komitetu, gdzie członkowie oprócz roli doradczej i opiniodawczej, powinni być ambasadorami rewitalizacji i przekazywać społeczności lokalnej informacje o prowadzonych działaniach oraz o napotykanych problemach.

Ze względu na mnogość tematów postanowiono, że każde spotkanie Komitetu dotyczyło konkretnego zagadnienia czy też projektu. Komitet zdecydował również, iż będzie spotykał się przynajmniej raz w miesiącu. Kolejne spotkanie odbędzie się 6 lutego 2018 r. o godz. 16:00. Komitet na każde spotkanie w zależności od tematyki będzie zapraszał ekspertów oraz przedstawicieli innych organizacji z głosem doradczym, np. ze Starostwa Powiatowego, Architekta Miejskiego, SCK itp.

Więcej: http://rewitalizacja.starachowice.eu/blog/2685-pierwsze-spotkanie-komitetu

5. Starachowice walczą ze smogiem

Montaż systemu do badania czystości powietrza, wymiana autobusów komunikacji miejskiej, likwidacja tradycyjnych źródeł ogrzewania, oraz informowanie i edukowanie tak m.in. Gmina Starachowice w trosce o poprawę czystości powietrza walczy ze smogiem. Pomocne w tym mają być także dopłaty udzielane z budżetu miasta dla mieszkańców zmieniających system ogrzewania w domach i zastępujących tradycyjne piece węglowe systemami proekologicznymi. Działań służących walce z problemem niskiej emisji w Starachowicach, jak zapowiada Prezydent Miasta Marek Materek, będzie znacznie więcej.

Więcej: https://starachowice.eu/aktualnosci/2676-starachowice-walcza-ze-smogiem

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze