Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z konsultacji społecznych, które odbyły się na Osiedlu Wzgórzu w dniach 4 lipca - 4 sierpnia 2017 r. W tym czasie przeprowadzono m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz spotkanie informacyjne.

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze Kolonii Robotniczej na Osiedlu Wzgórze prowadzone były od dnia 4 lipca 2017 r. do dnia 4 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00.

Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze Kolonii Robotniczej na Osiedlu Wzgórze.

Konsultacje prowadzone były w następujących formach:

1. Warsztaty z młodzieżą

Warsztat rozpoczął się o godzinie 16:00 na Osiedlu Wzgórze przy placu zabaw. Po uzyskaniu zgody i akceptacji opiekunów grupa młodzieży została zaproszona do przejścia do Sali w Starachowickim Centrum Kultury. W trakcie przejścia dzieci i młodzież wskazywały miejsca swoich zabaw i sposobów spędzania wolnego czasu na Osiedlu Wzgórze. W SCK w pierwszej części warsztatu przeprowadzone zostały zajęcia integracyjne, ze względu na duże zróżnicowanie wiekowe grupy.

W dalszej części warsztatów dzieci poproszone zostały o narysowanie wymarzonej wizji Osiedla Wzgórze. Dzieci i młodzież chętnie angażowały się w proces twórczy, dzieląc się swoimi opiniami i pomysłami. Podsumowaniem warsztatów była prezentacja wypracowanych prac oraz ich omówienie. Kluczowym elementem było zorganizowanie dyskusji wokół zaprezentowanych pomysłów i postulatów. W spotkaniu uczestniczyło 20 dzieci i młodzieży.

konsultacje 1

pdfInformacja podsumowująca z warsztatów dla dzieci i młodzieży443.71 KB

2. Spotkanie informacyjne

Spotkanie konsultacyjne rozpoczęło się o godzinie 17:00 na ulicy Zakładowej w dniu 28 lipca 2017 r. W związku z warunkami atmosferycznymi rozstawiony został namiot, w którym zainteresowani mieszkańcy mogli uzyskać informacje dotyczące prowadzonych działań rewitalizacyjnych na trenie miasta, a przede wszystkim zgłosić swoje uwagi i propozycje dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Kolonii Robotniczej na Osiedlu Wzgórze. Spotkanie połączone zostało z piknikiem profilaktycznym i w związku z tym w jego ramach zorganizowane zostały gry i zabawy oraz możliwość wielkoformatowego rysowania dla dzieci i młodzieży. Dla podniesienia zainteresowania dla chętnych umożliwiono prowadzenie wywiadów dziennikarskich dot. jakości życia na Osiedlu Wzgórze przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu. W trakcie spotkania prowadzone były indywidualne wywiady i rozmowy z mieszkańcami.

konsultacje 3

pdfInformacja podsumowująca spotkanie informacyjne727.23 KB

3. Formularz konsultacyjny

W trakcie trwania konsultacji drogą elektroniczną oraz pocztą nie wpłynął żaden formularz

z uwagami i propozycjami. Uczestnicy spotkań chętniej udzielali odpowiedzi podczas bezpośrednich rozmów z animatorami i prowadzącymi. Wszystkie uwagi zostały dodatkowo spisane na formularzach – łącznie zebrano ponad 20 takich uwag, które wyszczególniono
w punkcie 4.

Dodatkowo przedstawiciele Stowarzyszenia Razem dla Nas zadeklarowali się do aktywnego udziału w planowaniu i realizacji mikrograntów, które będą finansowane w ramach projektu „Starachowice OD nowa” w 2017 r. i 2018 r. W ramach przygotowań do uruchomienia mikrograntów odbędą się osobne spotkania, na których będą generowane pomysły dla inwestycji i inicjatyw.

pdfRaport podsumowujący konsultacje społeczne na Osiedlu Wzgórze881.78 KB

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze