Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Partycypacja społeczna jest najważniejszą częścią procesu rewitalizacji i najprościej mówiąc jest to aktywne branie udziału w wydarzeniach, które nas dotyczą, czyli możliwość zabierania głosu, uczestniczenia ludzi w działaniach i decyzjach.

Definicję partycypacji społecznej wprowadza również Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. tj.:

Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji.

drabina partycypacji

Formy partycypacji:

- spacery badawcze
- mobilne punkty konsultacyjne
- stały punkt konsultacyjno-informacyjny
- wizyty w podwórkach lub mikro-festyny sąsiedzkie
- wywiady (badania jakościowe)
- sondy, ankiety (badania ilościowe)
- pula środków, o której decydują sami mieszkańcy (jak budżet partycypacyjny)
- możliwość zgłoszenia własnych zadań przy wkładzie koncepcyjnym lub niematerialnym (inicjatywa lokalna)
- debaty

Cele konsultacji:
- wyrażenie potrzeb i życzeń mieszkańców
- edukacja, rozwijanie kompetencji obywatelskich
- integracja – między sobą i z miejscem zamieszkania
- zmniejszenie oporu na wprowadzanie zmian
- kreatywne pomysły – praca grupowa

Publikacja Partycypacja Społeczna - Masz Głos

Biała Księga Konsultacji Społecznych

pdfMetodologia przeprowadzania konsultacji społecznych w Starachowicach - wrzesień 2016772.59 KB

pdfMetodologia przeprowadzania konsultacji społecznych w Starachowicach - styczeń 20171.13 MB

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze