Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

1. Pierwsze spotkanie sieciujące JST - 23 lutego 2017 r.

23 lutego odbyło się pierwsze spotkanie sieciujące dla przedstawicieli JST. Okazją do tego było podpisanie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ 2014-2020 na działania związane z rozwojem wysokiej jakości usług społecznych.

Gmina Starachowice, wspólnie z Fundacją Możesz Więcej z Bilczy uzyskała ponad milion złotych dofinansowania na projekt "Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej". W ramach projektu w Starachowicach realizowane będą m.in. Interdyscyplinarny Program Pomocy Rodzinie, całodobowe punkty zaufania, gdzie do dyspozycji mieszkańców będą profilaktyk, psycholog, pedagog i prawnik, poradnictwo specjalistyczne (prawne, socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne) oraz szereg zajęć z umiejętności miękkich np. trening asertywnych zachowań, warsztaty rozwoju osobistego, technik radzenia sobie ze stresem, podnoszenia własnej wartości, czy twórczego myślenia.

Ponadto w Starachowicach powstanie świetlica środowiskowa, gdzie dzieci będą mogły podszkolić się z podstawowych przedmiotów szkolnych, takich jak język angielski, informatyka, matematyka, język polski, ale także będą mogły rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach sportowo-rekreacyjnych, taneczno-muzycznych, fotograficznych, plastycznych czy modelarskich. W ramach działań świetlicy planowane są także wyjścia turystyczno-kulturalne oraz wsparcie psychologa. Świetlica środowiskowa zostanie w pełni wyposażona w niezbędne meble i sprzęt.

23 lutego 2017 r. Pan Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawiciele instytucji, którzy otrzymali dofinansowanie z Poddziałania 9.2.1 RPO podpisali umowy na realizację projektów. Podczas spotkania, Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek opowiedział także o projekcie "Starachowice OD nowa" oraz o procesie rewitalizacji. Prezydent podkreślił szczególną rolę projektów społecznych takich jak Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej w rewitalizacji, dzięki którym osoby narażone na wykluczenie społeczne mają szansę na polepszenie warunków życia.

W spotkaniu wzięli udział także:

Pani Aleksandra Marcinkowska - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,

Pani Małgorzata Muzoł - Zastępca Dyrektora Deparamentu Wdrazenia Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz władze lokalnych samorządów ze Staszowa, Buska Zdroju, Końskich, Skarżyska Kamiennej, Stąporkowa, Klimontowa, Zawichostu i Połańca.

16804407 1736686829955195 8253654184573921907 o

2. Drugie spotkanie sieciujące JST - 2 września 2019

Gospodarka o obiegu zamkniętym to temat przewodni pierwszego spotkania sieciującego, które odbyło się 2 września w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Zewnętrzni eksperci przedstawili ideę oraz dobre praktyki z Polski i Europy.

W pierwszej części spotkania Pan Paweł Czupryn z Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-precyzja ze Śląska przedstawił uczestnikom czym właściwie jest Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), jak się ją wykorzystuje w Polsce i w Europie, jakie zmiany zamierza wprowadzić Unia Europejska do 2030 r. oraz jakie rodzaje technologii się w jej ramach wykorzystuje. Ekspert wymienił również kilka korzyści z wykorzystania GOZ m.in. niższy koszt wytworzenia energii cieplnej czy niezależność względeń wahań na rynku paliw. 

Następnie Pan Adam Dzida pokazał różne przykłady wykorzystania GOZ w praktyce. Rozwiązania wprowadzane w zarówno większych miastach (Parma, Lublana) czy w mniejszych miejscowościach (Aarschot w Belgii czy Joure w Holandii) okazały się sukcesem i znacznie ograniczyły negatywny wpływ na środowisko. Takich inicjatyw powstaje coraz więcej, GOZ jest celem strategicznym Unii Europejskiej i przykładowo do 2030 r. 65% odpadów komunalnych i 75% odpadów opakowaniowych będzie musiało być objęte recyklingiem.

Po prezentacjach odbyła się dyskusja moderowana, w której uczestnicy zadawali pytania ekspertom. Ze względu na zbliżające się referendum w Starachowicach ws. instalacji odzysku energii nie zabrakło głosów w tej sprawie. Prelegenci wyraźnie podkreślili, iż nie ich rolą jest ocenianie planowanej inwestycji i ważne jest wzięcie pod uwagi wszystkich uwarunkowań lokalnych. Pan Paweł Czupryn przywołał przykład Ekospalarni w Krakowie, gdzie taki obiekt minimalnie zanieczyszcza powietrze, a jej oddziaływanie na stan powietrza podlega ciągłemu monitoringowi (informacje z niego są publiczne dostępne) i było wielokrotnie badane w ramach wynikających z obowiązującego prawa pomiarów okresowych. Inwestycja, która powstała jako odpowiedź na ekologiczne potrzeby miasta, przy okazji spełnia także funkcję dostawcy energii.

Ciekawym wątkiem były również pożary odpadów, które są specjalne wywoływane w celu zaoszczędzenia pieniędzy. Wynika to systemu zagospodarowania odpadami, w ramach którego firmom nie opłaca się pozbywać śmieci zgodnie z prawem.

Więcej informacji: http://rewitalizacja.starachowice.eu/blog/4968-czym-jest-gospodarka-obiegu-zamknietego

3. Trzecie spotkanie sieciujące dla JST - 13 września 2019 r.

 

4. Czwarte spotkanie dla JST - 30 września 2019 r.

 

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze