Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Zakończyły się spotkania konsultacyjne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025. Bardzo dziękujemy wszystkim za aktywny udział oraz zaangażowanie!

W ramach konsultacji społecznych projektu GPR odbyło się 5 spotkań, w których wzięło udział ponad 120 osób.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

1. 16 grudnia 2016 r. - spotkanie konsultacyjne (tzw. „fokus”) dla przedstawicieli Rady Miejskiej w Starachowicach 

2. 11 stycznia 2017 r. - Spotkanie konsultacyjne (tzw. „fokus”) dla przedstawicieli instytucji publicznych

3. 11 stycznia 2017 r. - Warsztaty dla młodzieży 

4. 12 stycznia 2017 r. - Spotkanie konsultacyjne (tzw. „fokus”) dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomysłodawców przedsięwzięć rewitalizacyjnych

5. 12 stycznia 2017 r. - Debata ogólnomiejska dla mieszkańców

1. Debata ogólnomiejska dla mieszkańców - 12 stycznia 2017 r., godz. 17:00, Starachowickie Centrum Kultury.  

W debacie ogólnomiejskiej uczestniczyło ok. 70 osób, a na pytania mieszkańców odpowiadali:

dsc 4167

 

- Pan Marek Materek - Prezydent Miasta Starachowice, 
- Pani Aneta Nasternak-Kmieć - Pełnomocnik ds. Rewitalizacji, 
- Pan Marcin Bednarczyk - Architekt Miasta 
- Pan Andrzej Brzozowy - ekspert w projekcie "Starachowice OD nowa", firma Projekty Miejskie 
- Pan Rajmund Ryś - ekspert w projekcie „Starachowice OD nowa”, firma Projekty Miejskie

Po przedstawieniu idei rewitalizacji, założeń projektu w ramach Modelowej rewitalizacji oraz planach na przyszłość, mieszkańcy Starachowic mieli możliwość zgłaszania swoich uwag oraz pomysłów. Mieszkańców najbardziej ciekawiło zagospodarowanie przestrzenne obszarów rewitalizacji, w tym Szlakowiska, Pasternika, Lubianki oraz terenu Starachowic Dolnych. 

Mieszkańcy Kolonii Robotniczej dopytywali się o modernizację budynków, a także zgłaszali potrzebę powstania świetlicy środowiskowej oraz udzielenia przez Gminę pomocy dla osób zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Prezydent Miasta zaznaczył, że rewitalizacja w Starachowicach jest nakierunkowana na sferę społeczną i na pewno takie projekty i programy będą na obszarach rewitalizacji realizowane.

Na debacie także zaprezentowali się pomysłodawcy przedsięwzięć rewitalizacyjnych do GPR

- Pani Aleksandra Gralec, która planuje założenie stowarzyszenia młodzieżowego, 1
- Pani Renata Samela – dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 10, w której powstanie Akademia Wspierania Rodziny,
- Pan Dariusz Grunt – Prezes Stowarzyszenia „Nasze Miasto”,
- Pan Andrzej Jacek Tarnowski – animator społeczny.

Ważnym elementem debaty były głosy starszych mieszkańców Starachowic, którzy opowiadali jak wyobrażaliby sobie Starachowice po rewitalizacji.

 

 

Relacja filmowa z debaty ogólnomiejskiej

 

 

2. Warsztaty z młodzieżą - 11 stycznia 2016 r., godz. 16:00, Szkoła Podstawowa nr 10.

W warsztatach wzięło udział 20 młodych osób z Młodzieżowej Rady Miasta w Starachowicach, samorządów szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjalnych.

dsc00582Młodzież debatowała jak powinny wyglądać Starachowice za 10 i 20 lat, co widzieliby na Rynku, przy Zalewie Lubianka czy przy Pasterniku. Najczęstszymi postulatami były:

- więcej kawiarni, restauracji i innych miejsc spotkań,
- powstanie Centrum młodzieży,
- więcej imprez kulturalnych na wolnym powietrzu,
- więcej ogólnootwartych obiektów sportowych,
- lepsza komunikacja,
- wypożyczalnia rowerów
- więcej miejsc pracy.

Uczestnicy wraz z ekspertami pracowali metodami warsztatowymi takimi jak:

- burza mózgów
- dyskusja
- praca w grupach

 

 

3. Spotkania konsultacyjne (tzw. "fokusy")

a. spotkanie dla przedstawicieli Rady Miejskiej w Starachowicach - 16 grudnia 2016 r., Urząd Miejski
b. spotkanie dla przedstawicieli instytucji publicznych - 11 stycznia 2017 r., Urząd Miejski
c. spotkanie dla przedstawicieli organizacji społecznych oraz pomysłodawców przedsięwzięć rewitalizacyjnych - 12 stycznia 2017 r., Urząd Miejskidsc00359

We wszystkich spotkaniach wzięło udział ok. 25 osób. Uczestnicy pracowali metodą zogniskowanego wywiadu grupowego (tzw. "fokusu"). Dyskusja toczyła się na podstawie wcześniej opracowanego scenariusza, a uczestnicy rozmawiali o każdej części projektu GPR dzieląc się swoimi uwagami i pomysłami które były spisywane przez ekspertów. W spotkaniu uczestniczyli m.in.:

- przedstawiciele Rady Miejskiej w Starachowicach
- Starachowickie Centrum Kultury
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Miejska Biblioteka Publiczna
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Starostwo Powiatowe
- Muzeum Przyrody i Techniki
- Powiatowy Urząd Pracy
- Komenda Powiatowa Policji
- lokalni społecznicy i liderzy lokalni
- przedstawiciele starachowickich organizacji pozarządowych

Dodatkowo do Urzędu Miejskiego wpłynęło prawie 100 ankiet i formularzy. Bardzo dziękujemy za tak pozytywne przyjęcie projektu GPR, a wszystkie opinie, uwagi i pomysły z pewnością wpłyną na ostateczny kształt dokumentu. Pełny raport z konsultacji społecznych zostanie zamieszczony na stronie www.rewitalizacja.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

pdfRAPORT KOŃCOWY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH1.25 MB

pdfRaport cząstkowy - spotkania konsultacyjne648.32 KB

pdfRaport cząstkowy - warsztaty młodzieżowe663.28 KB

pdfRaport cząstkowy - debata ogólnomiejska984.49 KB

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze