Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Konsultacje dotyczące rewitalizacji Parku Miejskiego im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach prowadzone były od dnia 16 września 2016 roku do dnia 16 października 2016 roku. Konsultacje zrealizowano na podstawie Zarządzenia nr 393/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 6 września 2016 roku.

dsc 8216

Celem konsultacji społecznych było zebranie uwag, opinii i propozycji na temat zagospodarowania przestrzennego oraz działań społecznych dotyczących Parku w Starachowicach.

Aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców i mieszkanek Starachowic z różnych grup społecznych zorganizowano różnorodne formy konsultacji społecznych. Były to:
1. Spotkanie konsultacyjne w dniu 21 września 2016 r. w godzinach 17:00 – 18:30 w Parku Miejskim na placu od strony ulicy Radomskiej.
2. Debaty w formie kawiarenek obywatelskich przeprowadzone w dniu 4 października 2016 r.:
- Kawiarenka obywatelska z młodzieżą w „Kawiarni Kafka” przy ul. S. Staszica 11, w godzinach 14:00 – 15:00
- Kawiarenka obywatelska z seniorami w „Galerii Skałka” przy Al. Armii Krajowej 28, w godzinach 15:30 – 17:00
- Kawiarenka obywatelska z przedstawicielami organizacji pozarządowych w pubie „Strych” ul. Miodowa 10, w godzinach 18:00 – 19:30.
3. Zbieranie uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej za pośrednictwem formularza konsultacyjnego. Formularz konsultacyjny udostępniony został do pobrania na stronie internetowej Gminy w zakładce „Rewitalizacja” oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Starachowicach w zakładce Tablica ogłoszeń/Konsultacje społeczne/Konsultacje – Park Miejski. Formularz rozdawany był również podczas spotkań bezpośrednich z mieszkańcami.

Informacje o prowadzonych konsultacjach zostały udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy www.bip.um.starachowice.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca. Ponadto informacje rozpowszechniane były za pośrednictwem lokalnych mediów i serwisów społecznościowych.

Ankieta konsultacyjna (archiwum)
Raport ze spotkania konsultacyjnego - Park Miejski
Raport z kawiarenek obywatelskich - Park Miejski
Raport końcowy - Park Miejski
jpgZałożenia do konsultacji Parku Miejskiego - mapa8.26 MB
pdfZakres do konsultacji społecznych Parku Miejskiego414.3 KB

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze