Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Po konsultacjach społecznych Parku Miejskiego, przyszedł czas zapytać mieszkańców Starachowic jak wyobrażają sobie w przyszłości Zalew Pasternik, który znajduje się na obszarze rewitalizacji.pasternik z prezydentem

W ramach konsultacji 10 października o godz. 16:00 odbył się spacer studyjny przy Pasterniku prowadzony przez Prezdenta Miasta Starachowice Marka Materka.

Dodatkowo wcześniej w tym samym dniu odbyły się spotkania grup przedstawicielskich. O godzinie 11:00 spotkali sie przedstawiciele organizacji pozarządowych, a o godzinie 14:00 młodzież szkolna.

Dodatkowo swoje opinie i pomysły można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na bip.um.starachowice.pl w zakładce Tablica ogłoszeń/Konsultacje społeczne/Konsultacje – Zalew Pasternik i Rewitalizacja oraz na stronie internetowej Gminy w zakładce „Rewitalizacja”. Wypełniony formularz należało przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@starachowice.eu lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Starachowicach do Biura Obsługi Mieszkańców, ul. Radomska 45.

Opinie można zgłaszać od 8 października do 8 listopada 2016 r.

Formularz konsultacyjny - Pasternik
Raport ze spaceru studyjnego - Pasternik
Raport ze spotkań grup przedstawicielskich - Pasternik
Mapa - Zalew Pasternik

Modelowa Rewitalizacja Miast

Rozpoczęliśmy jedno z najważniejszych przedsięwzięć dla Starachowic, które będzie realizowane w ciągu najbliższych kilku lat - REWITALIZACJA miasta. Przed nami duże wyzwania, ogromne możliwości i szansa na zmianę przestrzeni miejskiej.


Drodzy Mieszkańcy, zapraszamy Was do tworzenia tej przestrzeni. Wspólnie możemy sprawić, że poprawią się warunki codziennego życia, estetyka miasta,... że będziemy mieszkać w lepszym miejscu.

Odwiedź nas na Facebooku!

facebook

logo popt

logo ue fundusze